Weave an Irish Skib // Plethu basged Wyddelig gyda//with West Wales Willows

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Learn how to weave an Irish Skib basket, traditionally used to drain and serve potatoes. Often made using colourful bands of willow and a beautiful “portcullis” centre in the base. Master a variety of techniques including a two-rod pairing weave, adding side stakes, using a three-rod wale and completing the basket with an attractive border.

This flat, tray-like basket can also be used as a bread basket and is perfect for beginners and those wishing to extend their knowledge.

Different coloured willows will be available.

16+

Dysgwch sut i blethu basged Wyddelig, a oedd yn cael ei defnyddio i ddraenio a gweini tatws yn draddodiadol. Yn aml maent yn cael eu gwneud gyda bandiau lliwgar o bren helyg a "phorthcwlis" prydferth ar y gwaelod. Gallwch feistroli amrywiaeth o dechnegau gan gynnwys plethu paru â dwy wialen, ychwanegu ffyn ar yr ochrau, defnyddio gwrym â thair gwialen ac addurno'r fasged ag ymyl ddeniadol.

Gellir defnyddio'r fasged wastad hon sy'n debyg i hambwrdd fel basged fara hefyd, ac mae'r gweithgaredd hwn yn berffaith i ddechreuwyr a'r rheiny sydd am ehangu eu gwybodaeth.

Bydd pren helyg o wahanol liwiau ar gael.

16+

Date and Time

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved