Sales Ended

Webinár: Energetický manažment mesta - ako na to a kde na to vziať?

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description

Description

Cieľom webinára je ukázať obciam, mestám a krajom, ktoré ešte nemajú dlhodobú energetickú stratégiu ani zavedený systematický energetický manažment:

  • Aké sú výhody zavedenia dlhodobej energetickej stratégie mesta a akčného plánu pre udržateľný energetický rozvoj a ochranu klímy na miestnej / regionálnej úrovni.
  • Ako prakticky zaviesť systematický energetický manažment a realizovať projekty udržateľnej energie a aké sú jeho výhody.
  • Ako nájsť na prípravu stratígií, akčných plánov a zavedenie funkcie energetického manažéra finančné prostriedky.

Prezentátori:

  • 11h00-11h10 - Jana Cicmanová, Kancelária Dohovoru primátorov a starostov / Energy Cities: Úvod
  • 11h10-11h30 - Jaroslav Klusák, Energetický Manažér, mesto Litoměřice (CZ): Město Litoměřice má zájem o dlouhodobé prosazování principů udržitelné energetiky, tj. maximální úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů a dělá konkrétní kroky, jakými jsou komplexní zateplení škol a školek, využívání fotovoltaických elektráren, či důsledné sledování a vyhodnocování spotřeby energie budov majetku města. V energetice město spatřuje strategickou oblast, z toho důvodu i v rámci aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města je energetika a energetická soběstačnost jednou z pěti prioritních rozvojových oblastí. Město si je plně vědomoindikativních cílů vytýčených Evropskou unií pro rok 2030 v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů a tyto cíle plně podporuje. Nejen z toho důvodu byl v roce 2014 schválen Energetický plán města s jasným cílem snížení spotřeby energie o 20 % do roku 2030. Město připravuje geotermální projekt, který by měl občanům zajistit dlouhodobé, stabilní, a cenově dostupné dodávky tepla. Od počátku fungování energetického managementu, tj. od roku 2011 město ušetřilo na výdajích za energie bezmála 10 mil. CZK (370 000 EUR).
  • 11h30-11h50 - Kvetsolava Šoltésová, Slovenská Inovačná a Energetická Agentura (SK): bude prezentovať ako môžu slovenské mestá získať finančnú podporu na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií cez Operačný Program Kvalita Životného Prostredia.

Viac informácií:

Webstránka MŽP o Dohovore primátorov a starostov
Národný program Životné prostredie

  • 12h10-12h30 – Otázky a odpovede

Date and Time

Save This Event

Event Saved