Sales Ended

Webinar Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description

Description

NFOŚiGW od początku swojej działalności finansował działania dotyczące efektywności energetycznej oraz OZE. W ramach internetowego seminarium zostanie przedstawiona aktualna oferta finansowania przedsięwzięć z tego zakresu, w tym w zakresie wsparcia inwestycyjnego i pozainwestycyjnego (Projekt Doradztwa Energetycznego oraz działania edukacyjne).

Mówcy:

- Pan Jacek Spyrka, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

- Pani Joanna Żebrowska – Cielek, Kierownik Wydziału Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa”

Date and Time

Save This Event

Event Saved