Sales Ended

Webinar: Устойчиви обществени поръчки в България : какво трябва за общините

Event Information

Share this event

Date and Time

Friends Who Are Going
Event description

Description

11 ч ( местно време ), 19-ти септември 2016 г.

Темата за устойчивите обществени поръчки става все по-актуална за българските общини, като доказателство за това са трите текущи европейски проекти, посветени на тази теми и изпълнявани в България с директното участие на общините. Отворени остават обаче твърде много въпроси: кои сектори са най-подходящи за прилагане на този тип процедури и къде вече има натрупан опит; в кои сектори срещаме най-много проблеми и имаме нужда от подкрепа; как се отразиха последните промени в ЗОП и какви допълнителни промени са необходими в нормативната уредба?

Лектор:

Валерия Нацева-Методиева, Главен експерт, Агенция по обществени поръчки

Модератоp: Драгомир Цанев, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

Share with friends

Date and Time

Save This Event

Event Saved