WEDI GANSLO | CANCELLED:   ANG CYNRADD (Hyfforddiant Llythrennedd & Rhifedd) - cyfrwng Cymraeg  |  PRIMARY NQTs (Literacy & Numeracy Training) - Welsh medium
Sales Ended
WEDI GANSLO | CANCELLED:   ANG CYNRADD (Hyfforddiant Llythrennedd & Rhifedd) - cyfrwng Cymraeg  |  PRIMARY NQTs (Literacy & Numeracy Training) - Welsh medium

WEDI GANSLO | CANCELLED: ANG CYNRADD (Hyfforddiant Llythrennedd & Rhifedd...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Plas Menai National Outdoor Centre

Caernarfon

LL55 1UE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) CYNRADD

HYFFORDDIANT LLYTHRENNEDD A RHIFEDD

1 diwrnod (30.01.17 - Plas Menai, Caernarfon)

CYFRWNG CYMRAEG

(Ymholiadau: cyswlltwch â Marian Williams ar 01286 679976 neu marianwynwilliams@gwegogledd.cymru)


PRIMARY Newly Qualified Teachers (NQTs)

LITERACY & NUMERACY TRAINING

1 day (30.01.17 - Plas Menai, Caernarfon)

WELSH MEDIUM

(Enquiries: please contact Marian Williams on 01286 679976 or marianwynwilliams@gwenorth.wales)

Share with friends

Date and Time

Location

Plas Menai National Outdoor Centre

Caernarfon

LL55 1UE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved