WEDI GANSLO | CANCELLED:  PRIMARY NQT Training (Literacy & Numeracy) - Bilingual | Hyfforddiant ANG CYNRADD (Llythrennedd a Rhifedd) - Dwyieithog
Sales Ended
 WEDI GANSLO | CANCELLED:  PRIMARY NQT Training (Literacy & Numeracy) - Bilingual | Hyfforddiant ANG CYNRADD (Llythrennedd a Rhifedd) - Dwyieithog

WEDI GANSLO | CANCELLED: PRIMARY NQT Training (Literacy & Numeracy) - Bil...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas yn Dre

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) CYNRADD

HYFFORDDIANT LLYTHRENNEDD A RHIFEDD

1 diwrnod

(9.00-4.00, 25.01.17 - Glasdir, Llanrwst)

Dwyieithiog - nodwch eich dewis o iaith pan yn archebu lle os gwelwch yn dda

(Ymholiadau: cyswlltwch â Marian Williams ar 01286 679976 neu marianwynwilliams@gwegogledd.cymru)PRIMARY Newly Qualified Teachers (NQTs)

LITERACY & NUMERACY TRAINING

1 day

(9.00-4.00, 25.01.17 - Glasdir, Llanrwst)

Bilingual - please note your choice of language when booking a place on the training

(Enquiries: please contact Marian Williams on 01286 679976 or marianwynwilliams@gwenorth.wales)

Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas yn Dre

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved