'Weeping Window' Poppies at Caernarfon Castle | Pabïau ‘Weeping Window’ yng Nghastell Caernarfon
Sold Out
'Weeping Window' Poppies at Caernarfon Castle | Pabïau ‘Weeping Window’ yng Nghastell Caernarfon

'Weeping Window' Poppies at Caernarfon Castle | Pabïau ‘Weeping Window’ yng...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Caernarfon Castle

Castle Ditch

Caernarfon

LL55 2AY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Visit the iconic Weeping Window First World War memorial – featuring thousands of ceramic poppies from the famed installation at the Tower of London – during its six-week residency at Caernarfon Castle.

To book your advance ticket click ‘select a date’ and choose your preferred date and session. Please note you can arrive at the castle anytime during your chosen session. Once you’ve chosen, click ‘register’ and select the number of tickets you require before checking out. Your e-tickets will then be emailed to you.

FAQs

What are my parking options for the event?

Free street parking is available for up to 6 cars at the front of the castle, but is expected to be extremely busy. Long stay public car park is available at the waterfront at the rear of the castle.

Do I have to bring my ticket to the event?

Yes, in either printed format or via mobile/tablet display.

The name on the registration/ticket doesn't match the attendee. Is that okay?

Yes.

Do children / concessions / Cadw members require a ticket?

Yes, all attendees require a ticket.

I'd like to change to date of my ticket. What shall I do?

Please contact us to organise refund of existing tickets. It will then be up to you to book new tickets on alternative dates, though we recommend you check availability first.

Refreshments and merchandise will also be available in the Great Hall. For further visitor information, including details on site accessibility, visit the Caernarfon Castle website.


T&Cs

The Poppies: Weeping Window is an outdoor sculptural exhibition.

Caernarfon Castle opening hours in October are 9.30am-5.00pm. Opening hours in November are Monday to Saturday 10.00am-4.00pm / Sunday 11.00am-4.00pm. Last admission 30 minutes before closing.

In the event of bad weather, opening times may be subject to change.

In the event of a cancellation, ticket holders will notified by messages on our website and through social media.


Dewch i weld y gofeb eiconig o’r Rhyfel Byd Cyntaf, y Weeping Window - sy’n cynnwys miloedd o babïau seramig o’r gwaith celf enwog yn Nhŵr Llundain - yn ystod ei chyfnod o chwe wythnos yng Nghastell Caernarfon.

I archebu eich tocyn ymlaen llaw, cliciwch ‘dewis dyddiad’ a dewiswch y dyddiad a’r sesiwn sydd orau gennych chi. Cofiwch y gallwch chi fynd i’r castell unrhyw bryd yn ystod y sesiwn o’ch dewis. Ar ôl i chi ddewis sesiwn, cliciwch ‘cofrestru’ a dewiswch sawl tocyn sydd ei angen arnoch. Yna, byddwn yn anfon eich e-docynnau atoch drwy e-bost.

Cwestiynau Cyffredin

Ble y gallaf i barcio ar gyfer y digwyddiad?

Mae modd i chwe char barcio am ddim ar y stryd o flaen y castell, ond disgwylir iddi fod yn brysur iawn. Mae maes parcio cyhoeddus arhosiad hir ar gael wrth y cei y tu ôl i’r castell.

A oes rhaid i mi ddod â thocyn wedi'i argraffu i'r digwyddiad?

Oes, bydd rhaid i chi naill ai argraffu’r tocyn neu ei ddangos ar eich ffôn symudol/tabled.

Nid yw'r enw ar y cofrestriad/tocyn yn cyfateb i'r sawl fydd yn bresennol. Ydy hynny'n iawn?

Ydy.

A oes angen tocyn ar blant / y sawl sy’n cael gostyngiadau / aelodau o Cadw?

Oes, bydd angen tocyn ar bawb sy’n bresennol.

Hoffwn newid dyddiad fy nhocyn. Beth ddylwn i ei wneud?

Cysylltwch â ni i drefnu eich bod yn cael ad-daliad ar gyfer y tocynnau yna. Eich cyfrifoldeb chi fydd archebu tocynnau newydd ar ddyddiadau eraill, er ein bod yn argymell y dylech gadarnhau bod tocynnau ar gael gyntaf.

Oriau Agor Castell Caernarfon: Hydref 12 - Hydref 31: 9.30am-5pm / Tachwedd 1 - Tachwedd 20: 10am-4pm

Bydd lluniaeth a nwyddau ar gael yn y Neuadd Fawr hefyd. I gael rhagor o wybodaeth i ymwelwyr, yn cynnwys manylion hygyrchedd y safle, ewch i wefan Castell Caernarfon.


Telerau ac Amodau

• Arddangosfa gelf awyr agored yw Pabis: Weeping Window.

• Oriau agor Castell Caernarfon ym mis Hydref yw rhwng 9.30am a 5.00pm. Yr oriau agor ym mis Tachwedd yw rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a rhwng 11.00am a 4.00pm ar ddydd Sul. Mynediad olaf 30 munud cyn cau.

• Os bydd y tywydd yn wael, mae’n bosib y gallai’r amseroedd agor newid.


• Os bydd yn cael ei ganslo, rhoddir gwybod i bobl â thocynnau drwy bostio negeseuon ar ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

· The Poppies: Weeping Window is an outdoor sculptural exhibition.

· Caernarfon Castle opening hours in October are 9.30am-5.00pm. Opening hours in November are Monday to Saturday 10.00am-4.00pm

Sunday 11.00am-4.00pm. Last admission 30 minutes before closing.

· In the event of bad weather, opening times may be subject to change.

· In the event of a cancellation, ticket holders will notified by messages on our website and through social media.

Share with friends

Date and Time

Location

Caernarfon Castle

Castle Ditch

Caernarfon

LL55 2AY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved