Free

Welcoming Families and Young People with Autism

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Museum of Cardiff

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Event description
Would you like to make your venue more welcoming to families and young people with autism, but aren’t sure where to start?

About this Event

Would you like to make your venue more welcoming to families and young people with autism, but aren’t sure where to start?

Have you started to make changes but need some further inspiration?

At this training day we will bring together a range of perspectives and explore practical ways to make your venue more welcoming, accessible and inclusive to people with autism.

This training is open to Welsh museums and heritage sites only.

The day will help delegates to:

• gain an insight into how families and young people with autism experience your venues

• find out how other organisations have made low and no cost changes in response to consultation with this audience

• think about small changes you could make in your venue to be more welcoming to this audience

• explore ideas on how to embed practice, make new local partnerships, evaluate provision and create self-guided resources.

Take a look at the full schedule.

Who should attend?

This training is aimed at staff who work in museums, art galleries and heritage sites in Wales who are interested in making their organisations more welcoming to families and young people with autism.

Booking information

Free but booking is essential. Places are limited to one per organisation on a first-come, first-served basis.

Lunch and Refreshments

Hot drinks will be provided, but please bring your own lunch.

Croesawu Teuluoedd a Phobl Ifanc gydag Awtistiaeth

Dydd Mercher 18 Mawrth, 10am – 4pm

Amgueddfa Caerdydd

Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, Caerdydd, CF10 1BH

Ydych chi eisiau gwneud eich safle’n fwy croesawgar i deuluoedd a phobl ifanc gydag awtistiaeth, ond rydych chi’n ansicr sut i gychwyn?

Ydych chi wedi dechrau gwneud newidiadau ond yn teimlo bod angen mwy o syniadau arnoch chi?

Ar y diwrnod hyfforddi hwn byddwn ni’n dod ag amrywiaeth o wahanol safbwyntiau at ei gilydd ac yn archwilio ffyrdd ymarferol o wneud eich safle’n fwy croesawgar, hygyrch a chynhwysol i bobl gydag awtistiaeth.

Bydd y diwrnod yn helpu’r cyfranogwyr i:

• gael gwell dealltwriaeth o’r profiad y mae teuluoedd a phobl ifanc gydag awtistiaeth yn ei gael ar eich safle

• ganfod sut mae sefydliadau eraill wedi gwneud newidiadau yn rhad ac am ddim neu am gost isel mewn ymateb i ymgynghoriad gyda’r gynulleidfa hon

• feddwl am newidiadau bach y gallech eu gwneud yn eich sefydliad chi i fod yn fwy croesawgar i’r gynulleidfa hon

• archwilio syniadau ynglŷn â sut i gynnwys arferion, gwneud partneriaethau newydd lleol, gwerthuso’r ddarpariaeth a chreu adnoddau lle gall yr ymwelwyr eu tywys eu hunain.

Cymerwch olwg ar yr amserlen lawn.

Pwy ddylai ddod?

Mae’r hyfforddiant hwn wedi ei anelu at staff sy’n gweithio mewn amgueddfeydd, orielau celf a safleoedd treftadaeth sydd â diddordeb mewn gwneud eu sefydliadau’n fwy croesawgar i deuluoedd a phobl ifanc gydag awtistiaeth.

Gwybodaeth am gofrestru

Mae’n rhad ac am ddim ond mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. Mae’r lle wedi’i gyfyngu i un lle fesul sefydliad a’r cyntaf i gofrestru fydd yn cael lle.

Cinio a Diodydd

Byddwn yn darparu diodydd poeth, ond dewch â’ch cinio eich hun os gwelwch yn dda.

Share with friends

Date and Time

Location

Museum of Cardiff

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved