£45 – £75

Welsh Acute Physicians' Society Symposium 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

King Arthur Hotel

Higher Green

Reynoldston

SA3 1AD

United Kingdom

View Map

Event description
Hot Topics in Acute Medicine: Join us in the beautiful Gower for a day of talks focusing on what's hot right now in Medicine #WAPS2019

About this Event

The Welsh Acute Physicians' Society (WAPS) is pleased to announce that our 2019 symposium is returning to the Gower at the same venue as our successful 2017 event. We have a range of both clinical and non-clinical sessions relating to hot topics in acute and general medicine.

Who is it for?

 • Doctors of all grades and medical specialities
 • ANPs/AHPs in Acute Medicine
 • We would especially welcome anyone interested in Acute Medicine as a career

Highlights

External Speaker: Dr Chris Turner (Co-Founder of Civility Saves Lives) - How incivility robs teams of their potential

Value-based Healthcare with Dr Sally Lewis (National Clinical Lead)

What's hot in Rheumatology with Dr Julian Nash

Fevers and Seizures with Prof Charlotte Lawthom

What to do with a febrile Haematology patient with Dr Ali Mahdi

What you need to know about the new Internal Medicine Curriculum with Dr John Hounsell

What's hot in Oncology? with Dr Ricky Frazer

Programme

The full programme is available here

What do you get?

 • Lunch and refreshments throughout the day are included.
 • Certificate of attendance
 • RCP CPD code: 126484 (6 points)

Delegate Fees

£45 Student £55 Trainee/ANP/AHP £75 Consultant

Places are limited so book early!

Please contact us if there are any queries: contactWAPS@gmail.com @AcuteMedWales

Look forward to welcoming you in June!

This educational meeting is kindly supported by sponsors through the purchase of promotional exhibition stand space only. They have had no input into the agenda or speakers for this meeting.

Cymdeithas Meddygon Acíwt Cymru: Symposiwm Blynyddol

Dydd Iau, Mehefin 20fed 2019

Pyniacu Llosg mewn Meddygaeth Acíwt: Ymunwch â ni yn ardal hyfryd Gŵyr am ddiwrnod o drafodaethau yn canolbywntio ar bynciau llosg y dydd ym myd Meddygaeth

Am y Digwyddiad

Mae Cymdeithas Meddygon Acíwt Cymru (WAPS) yn falch o gyhoeddi bod ein symposiwm 2019 yn dychwelyd i ardal Gŵyr ac yn cael ei gynnal yn yr un lleoliad â’n digwyddiad llwyddiannus yn 2017. Caiff y rhaglen lawn ei chyhoeddi cyn bo hir a bydd amrywiaeth o bynciau clinigol a di-glinigol yn ymwneud â phynciau llosg meddygaeth acíwt a meddygaeth gyffredinol.

Ar gyfer pwy?

 • Meddygon o bob gradd ac arbenigedd meddygol
 • Unrhyw Ymarferydd o fewn Meddygaeth Acíwt
 • Hoffem groesawu yn arbennig unrhywun sydd â diddordeb mewn Meddygaeth Acíwt fel Gyrfa

Uchafbwyntiau

 • Gofal iechyd seiliedig ar werth gyda Dr Sally Lewis
 • Pynciau llosg Rhewmatoleg gyda Dr Julian Nash

Beth fydd ar gael?

 • Cynhwysir cinio a lluniaeth trwy gydol y dydd
 • Tystysgrif presenoldeb
 • Prosesir ein cais ar gyfer pwyntiau CPD gan y RCP

Pris mynychu

Pris cynnar (tan 20fed o Fai yn unig)

£45 Meddygon dan hyfforddiant/nyrs/ymarferydd £65 Ymgynghorwr

Arferol (ar ôl yr 20fed o Fai)

£55 Meddygon dan hyfforddiant/nyrs/ymarferydd £75 Ymgynghorwr

Dim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael felly sicrhewch eich lle ar fyrder!

Cysylltwch â ni os oes unrhyw gwestiwn: contactWAPS@gmail.com @AcuteMedWales

Edrychwn ymlaen at eich croesawu ym mis Mehefin!

Mae’r cyfarfod addysgiadol hwn yn cael ei gefnogi gan noddwyr trwy dalu am stondinau arddangos yn unig. Nid ydynt wedi cyfrannu at y rhaglen nac at y dewis o siaradwyr ar gyfer y cyfarfod.

Share with friends

Date and Time

Location

King Arthur Hotel

Higher Green

Reynoldston

SA3 1AD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved