Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Welsh - Beginners Part 1 (Cardiff) Cymraeg - Dechreuwyr Rhan 1 (Caerdydd) FREE for NEU members

National Education Union Cymru Training

Saturday, 24 March 2018 at 10:00 - Sunday, 25 March 2018 at 14:30 (GMT)

Welsh - Beginners Part 1 (Cardiff)  Cymraeg -...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
NEU Member - Day Delegate
Refundable Deposit Deposit refunded following attendance on both days of the course.
16 Mar 2018 £40.00 £0.00
NEU Member - Residential Delegate
Refundable Deposit Deposit refunded following attendance on both days of the course. Check-In Saturday 24th March / Check-Out Sunday 25th March
16 Mar 2018 £70.00 £0.00
Others - Day Delegate 16 Mar 2018 £60.00 £0.00
Others - Residential Delegate
Check-In Saturday 24th March / Check-Out Sunday 25th March
16 Mar 2018 £100.00 £0.00

Share Welsh - Beginners Part 1 (Cardiff) Cymraeg - Dechreuwyr Rhan 1 (Caerdydd) FREE for NEU members

Event Details

Beginners Part 1

Content

Please note that that this is a basic outline and course contents may vary slightly.

 • Unit 1: Introducing yourself, greetings and giving basic personal information.
 • Unit 2: Numbers, dates, days of the week & months.
 • Unit 3: Food and giving personal opinion and asking for things.
 • Unit 4: Hobbies, expressing opinions.
 • Unit 5: The weather and colours.
 • Unit 6: School & Classroom Commands

 

Times 

 • Saturday 10.30 - 17.00
 • Sunday 09.30 - 14.30

Who should attend this course?

The contents of all of the courses have been developed for both Primary and Secondary school based staff and aim to develop delegates’ Welsh language skills and pedagogy.  All courses follow on from each other and delegates can enter the programme of courses at the appropriate stage. 

What to bring…

Delegates should bring a Smart phone or iPad / Tablet if they have one, any stationery that they require and a sense of humour! 

Tutor

Lee Taylor is an experienced practising teacher and former Head of Department for Welsh as a Second Language.  He is currently teaching languages in a Welsh Medium Comprehensive School.

 


 

Dechreuwyr Rhan 1

Cynnwys

Noder mai braslun y cwrs yw hwn a gellir ei newid gan y tiwtor yn ôl yr angen.

 • Uned 1: Cyflwyno eich hunan, cyfarchion a rhoi gwybodaeth bersonal syml.
 • Uned 2: Rhifau, dyddiadau, dyddiau’r wythnos a misoedd y flwyddyn.
 • Uned 3: Bwyd, rhoi barn personol a gofyn am bethau.
 • Uned 4: Hobïau a mynegi barn.
 • Uned 5: Y tywydd a lliwiau.
 • Uned 6: Yr ysgol a gorchmynion  o fewn y  dosbarth.

Amseroedd

 • Dydd Sadwrn 10.30 - 17.00
 • Dydd Sul - 09.30 - 14.30

Pwy ddylai fynychu’r cwrs hwn?

Mae cynnwys pob un o'r cyrsiau wedi cael ei ddatblygu ar gyfer staff uwchradd a chynradd fel ei gilydd. Datblygir sgiliau’r Gymraeg yr unigolyn yn ogystal â syniadau cyflwyno iaith. Mae pob cwrs yn dilyn ymlaen o bob un arall a gall cynrychiolwyr fynd i mewn i'r rhaglen o gyrsiau yn y cyfnod priodol yn ôl eu dewis.

Beth i ddod... 

Fe ddylech chi ddod â Smart phone neu iPad / Tabled os oes un gennych, unrhyw offer ysgrifennu ac yn bwysicach oll synnwyr digrifwch!

Tiwtor

Mae Lee Taylor yn athro profiadol a chyn Bennaeth Adran y Gymraeg fel Ail Iaith. Ar hyn o bryd y mae e’n ddysgu ieithoedd modern mewn Ysgol Gyfun Gymraeg yn Sir Pen-y-Bont ar Ogwr.

  

Do you have questions about Welsh - Beginners Part 1 (Cardiff) Cymraeg - Dechreuwyr Rhan 1 (Caerdydd) FREE for NEU members? Contact National Education Union Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


Future Inn
Hemingway Road
CF10 4AU Cardiff
United Kingdom

Saturday, 24 March 2018 at 10:00 - Sunday, 25 March 2018 at 14:30 (GMT)


  Add to my calendar
Welsh - Beginners Part 1 (Cardiff) Cymraeg - Dechreuwyr Rhan 1 (Caerdydd) FREE for NEU members
Things to do in Cardiff Course Other

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.