Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Welsh - Beginners Part 1 (Cardiff)
Cymraeg - Dechreuwyr Rhan 1 (Caerdydd)
FREE for NUT members

Hyfforddiant NUT Cymru Training

Saturday, 25 March 2017 at 10:30 - Thursday, 30 March 2017 at 17:00 (GMT)

Welsh - Beginners Part 1 (Cardiff) Cymraeg -...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
NUT Member / TA
Day Delegate Ticket
Refundable Deposit
Deposit refunded following attendance on both days of the course.
Ended £40.00 £0.00
NUT Member / TA
Residential Delegate Ticket
Refundable Deposit
Deposit refunded following attendance on both days of the course.
Check-In Saturday 25th March / Check-Out Sunday 26th March
Ended £70.00 £0.00
Other Union
Day Delegate Ticket
Ended £60.00 £0.00
Other Union
Residential Delegate Ticket
Check-In Saturday 25th March / Check-Out Sunday 26th March
Ended £100.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Welsh - Beginners Part 1 (Cardiff) Cymraeg - Dechreuwyr Rhan 1 (Caerdydd)FREE for NUT members

Event Details

Beginners Part 1

Dechreuwyr Rhan 1

Content

Please note that that this is a basic outline and course contents may vary slightly.

 • Unit 1: Introducing yourself, greetings and giving basic personal information.
 • Unit 2: Numbers, dates, days of the week & months.
 • Unit 3: Food and giving personal opinion and asking for things.
 • Unit 4: Hobbies, expressing opinions.
 • Unit 5: The weather and colours.
 • Unit 6: School & Classroom Commands
 

Cynnwys

Noder mai braslun y cwrs yw hwn a gellir ei newid gan y tiwtor yn ôl yr angen.

 • Uned 1: Cyflwyno eich hunan, cyfarchion a rhoi gwybodaeth bersonal syml.
 • Uned 2: Rhifau, dyddiadau, dyddiau’r wythnos a misoedd y flwyddyn.
 • Uned 3: Bwyd, rhoi barn personol a gofyn am bethau.
 • Uned 4: Hobïau a mynegi barn.
 • Uned 5: Y tywydd a lliwiau.
 • Uned 6: Yr ysgol a gorchmynion  o fewn y  dosbarth.

Timings 

 • Saturday 10.30 - 17.00
 • Sunday 09.30 - 14.30
Amseroedd
 • Dydd Sadwrn 10.30 - 17.00
 • Dydd Sul - 09.30 - 14.30

Who should attend this course?

The contents of all of the courses have been developed for both Primary and Secondary school based staff and aim to develop delegates’ Welsh language skills and pedagogy.  All courses follow on from each other and delegates can enter the programme of courses at the appropriate stage. 

Pwy ddylai fynychu’r cwrs hwn?

Mae cynnwys pob un o'r cyrsiau wedi cael ei ddatblygu ar gyfer staff uwchradd a chynradd fel ei gilydd. Datblygir sgiliau’r Gymraeg yr unigolyn yn ogystal â syniadau cyflwyno iaith. Mae pob cwrs yn dilyn ymlaen o bob un arall a gall cynrychiolwyr fynd i mewn i'r rhaglen o gyrsiau yn y cyfnod priodol yn ôl eu dewis.

What to bring…

Delegates should bring a Smart phone or iPad / Tablet if they have one, any stationery that they require and a sense of humour! 

Beth i ddod... 

Fe ddylech chi ddod â Smart phone neu iPad / Tabled os oes un gennych, unrhyw offer ysgrifennu ac yn bwysicach oll synnwyr digrifwch!


Tutor

Lee Taylor is an experienced practising teacher and former Head of Department for Welsh as a Second Language.  He is currently teaching languages in a Welsh Medium Comprehensive School.

Tiwtor

Mae Lee Taylor yn athro profiadol a chyn Bennaeth Adran y Gymraeg fel Ail Iaith. Ar hyn o bryd y mae e’n ddysgu ieithoedd modern mewn Ysgol Gyfun Gymraeg yn Sir Pen-y-Bont ar Ogwr.

 

 

Do you have questions about Welsh - Beginners Part 1 (Cardiff) Cymraeg - Dechreuwyr Rhan 1 (Caerdydd)FREE for NUT members? Contact Hyfforddiant NUT Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


Hotel Novotel Cardiff Centre
Schooner Way
CF10 4RT Cardiff
United Kingdom

Saturday, 25 March 2017 at 10:30 - Thursday, 30 March 2017 at 17:00 (GMT)


  Add to my calendar
Welsh - Beginners Part 1 (Cardiff)
Cymraeg - Dechreuwyr Rhan 1 (Caerdydd)
FREE for NUT members
Things to do in Cardiff Course Other

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.