Free

Welsh for Business, 1:1 Support | Cymraeg byd Busnes, Cymorth 1:1 11/02/20

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

USW Exchange (Pontypridd)

USW Exchange

Treforest Campus

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Event description
Cymorth am ddim i ddefnyddio'r Gymraeg yn eich busnes | Free support to use Welsh in your business

About this Event

Welsh business is a bespoke service to help you use Welsh in your business.

You have a hundred thousand reason to use Welsh in your business, and there is more support available than ever to help and enable you. For more information please come along to one of our sessions.

We offer tailored services according to your business requirements, including:

Translations for free

 • Translation and proof reading service of up to 500 words a month
 • Help to find the right interpreters if you’d like to translate more than 500 words

Visible Welsh

 • Help and Advice on best practice bilingual graphic design
 • Advice how to integrate the Welsh language on your website
 • Stock of Free Bilingual signage

Social Media

 • Support to write bilingual messages to reach a wider audience
 • How to “Welsh” as a marketing tool, e.g. national days, targeting etc

Welcoming your customers

 • Increase your customer service proposition
 • Staff sessions to raise a language awareness
 • Quick help through our simple and useful Top Tips
 • Vocabulary cards for different occasions

Develop language skills

 • Support to audit Welsh Language ability of staff
 • Welsh language courses that are suitable and convenient
 • Supply ‘Iaith Gwaith’ badges, lanyards and graphic
 • Support to recruit bilingual staff
 • Support of Welsh Language learners or lapsed speakers.

Further support

 • Help with Bilingual branding
 • Advice and support on bilingual product labels
 • Help to set up a bilingual e-documentation
 • Welsh Language Policy / Plan e.g. as part of bid library

Mae Cymraeg Byd Busnes yn wasanaeth pwrpasol i helpu chi ddefnyddio’r Gymraeg yn eich busnes.

Mae can mil rheswm i chi i ddefnyddio'r Gymraeg yn eich busnes, ac mae mwy o gymorth ar gael nag erioed i’ch helpu a’ch galluogi. Am fwy o wybodaeth dewch i un o'n sesiynau ni.

Rydym yn cynnig gwasanaethau wedi’u teilwra yn ôl gofynion eich busnes, gan gynnwys:

Cyfieithu am ddim

 • Gwasanaeth cyfieithu a phrawf ddarllen hyd at 500 gair y mis.
 • Help i ddod o hyd i gyfieithwyr priodol os hoffech gyfieithu mwy na 500 gair

Cymraeg gweladwy

 • Cymorth gyda thaflenni, posteri neu fwydlenni dwyieithog
 • Cyngor sut i gyfuno’r Gymraeg a’r Saesneg ar eich gwefan
 • Arwyddion dwyieithog i greu naws Gymraeg yn eich busnes

Cyfryngau Cymdeithasol

 • Cefnogaeth i greu negeseuon dwyieithog i gyrraedd cynulleidfa eang
 • Defnyddio “Cymraeg” fel arf marchnata, e.e. Dyddiadau pwysig, targedu ayb.

Cyfarch eich cwsmeriaid

 • Cyfarch eich cwsmeriaid yn eu mamiaith i ychwanegu gwerth at eich gwasanaeth cwsmer
 • Sesiynau byr i’ch staff i godi ymwybyddiaeth iaith a rhoi help llaw i chi
 • Help llaw trwy ein Top Tips syml a defnyddiol
 • Taflenni geirfa ar gyfer achlysuron gwahanol i agor y drws i’r Gymraeg, e.e. Dathlu’r Nadolig yn Gymraeg, Cymraeg ar eich gwyliau

Datblygu sgiliau iaith

 • Darganfod pa aelod o staff sydd yn siarad neu’n dysgu Cymraeg
 • Help i ddod o hyd i gyrsiau Cymraeg sydd yn addas ac yn gyfleus i chi a’ch staff
 • Darparu bathodynnau a lanyards ‘Iaith Gwaith’
 • Cefnogaeth i recriwtio staff dwyieithog
 • Cymorth i fagu hyder eich staff

Cefnogaeth ehangach

 • Rhoi cymorth i chi frandio eich busnes trwy ddefnyddio enw dwyieithog
 • Defnyddio labeli dwyieithog ar gynnyrch eich busnes
 • Cynnwys ychydig o Gymraeg yn eich bywgraffiad ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol
 • Creu llofnod e-bost dwyieithog
 • Dylunio polisi iaith a chynllun iaith i ddangos eich ymrwymiad i’r Gymraeg
Share with friends

Date and Time

Location

USW Exchange (Pontypridd)

USW Exchange

Treforest Campus

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved