Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Welsh - Intermediate Part 2
Cymraeg - Canolradd Rhan 2 (Cardiff / Caerdydd)

Hyfforddiant NUT Cymru Training

Saturday, 20 May 2017 at 10:30 - Sunday, 21 May 2017 at 14:30 (BST)

Welsh - Intermediate Part 2 Cymraeg - Canolradd Rhan 2...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
NUT Member / TA
Day Delegate Ticket
Refundable Deposit
Deposit refunded following attendance on both days of the course.
10 May 2017 £40.00 £0.00
NUT Member / TA
Residential Delegate Ticket
Refundable Deposit
Deposit refunded following attendance on both days of the course.
Check-In Saturday 20th May / Check-Out Sunday 21st May
10 May 2017 £70.00 £0.00
Other Union
Day Delegate Ticket
10 May 2017 £50.00 £0.00
Other Union
Residential Delegate Ticket
Check-In Saturday 20th May / Check-Out Sunday 21st May
10 May 2017 £100.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Welsh - Intermediate Part 2 Cymraeg - Canolradd Rhan 2 (Cardiff / Caerdydd)

Event Details

Intermediate Part 2

Canolradd Rhan 2

Content

Please note that that this is a basic outline and course contents may vary slightly.

Unit 1: Revision of giving personal information and phrases used on the Access Course/ Beginner Part 1.  The phrases of Fy hoff...i and Fy nghas ... i (Favourite and Least Favourite)  are introduced plus the mutation rule.

Unit 2: In this unit delegates will be introduced to the 3rd person. They will express personal information in the third person (positive and negative).

Unit 3: In this unit, the third person is further developed to include describing people including hair colour, eye colour, height etc.

Unit 4: In this unit, delegates will be introduced to the topic of clothes. They will be taught to describe what they are wearing as well as descriing other people's clothing.

Unit 5: Delegates will be introduced to shops, buildings and facilities within the local area. They will learn the points of the compass and how to ask for/give directions.

Unit 6: An introduction to the past tense in the first person of the verb e.g. bwytais i...

Please note that this is an intermediate level course and delegates should have a reasonable amount of Welsh before signing up for the course.  Please look at Beginners Part 2 and Part 3 to see if this course is suitable for you. 

 

Cynnwys

Noder mai braslun y cwrs yw hwn a gellir ei newid gan y tiwtor yn ôl yr angen.

Cynnwys yn y Gymraeg i ddilyn.

Noder: cwrs canolradd yw hwn a disgwylir i chi fod wedi astudio rhywfaint o'r Gymraeg o'r blaen cyn cofrestru.  Os yn ansicr, gweler cyrsiau Sylfaenol Rhan 2 a Rhan 3. 

 Timings 

  • Saturday 10.30 - 17.00
  • Sunday 09.30 - 14.30
Amseroedd
  • Dydd Sadwrn 10.30 - 17.00
  • Dydd Sul - 09.30 - 14.30

Who should attend this course?

The contents of all of the courses have been developed for both Primary and Secondary school based staff and aim to develop delegates’ Welsh language skills and pedagogy.  All courses follow on from each other and delegates can enter the programme of courses at the appropriate stage. 

Pwy ddylai fynychu’r cwrs hwn?

Mae cynnwys pob un o'r cyrsiau wedi cael ei ddatblygu ar gyfer staff uwchradd a chynradd fel ei gilydd. Datblygir sgiliau’r Gymraeg yr unigolyn yn ogystal â syniadau cyflwyno iaith. Mae pob cwrs yn dilyn ymlaen o bob un arall a gall cynrychiolwyr fynd i mewn i'r rhaglen o gyrsiau yn y cyfnod priodol yn ôl eu dewis.

What to bring…

Delegates should bring a Smart phone or iPad / Tablet if they have one, any stationery that they require and a sense of humour! 

Beth i ddod... 

Fe ddylech chi ddod â Smart phone neu iPad / Tabled os oes un gennych, unrhyw offer ysgrifennu ac yn bwysicach oll synnwyr digrifwch!


Tutor

Lee Taylor is an experienced practising teacher and former Head of Department for Welsh as a Second Language.  He is currently teaching languages in a Welsh Medium Comprehensive School.

Tiwtor

Mae Lee Taylor yn athro profiadol a chyn Bennaeth Adran y Gymraeg fel Ail Iaith. Ar hyn o bryd y mae e’n ddysgu ieithoedd modern mewn Ysgol Gyfun Gymraeg yn Sir Pen-y-Bont ar Ogwr.

 

 

Do you have questions about Welsh - Intermediate Part 2 Cymraeg - Canolradd Rhan 2 (Cardiff / Caerdydd)? Contact Hyfforddiant NUT Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


Hotel Novotel Cardiff Centre`
Schooner Way
CF10 4RT Cardiff
United Kingdom

Saturday, 20 May 2017 at 10:30 - Sunday, 21 May 2017 at 14:30 (BST)


  Add to my calendar
Welsh - Intermediate Part 2
Cymraeg - Canolradd Rhan 2 (Cardiff / Caerdydd)
Things to do in Cardiff Course Other

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.