Free

Welsh Learn My Way - an Online Centres Network event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Riverside Warehouse Hall

South Riverside Community Development Centre

56 Machen Place, Riverside

Cardiff

CF11 6EQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Good Things Foundation is excited to invite you to a free event in Cardiff this January, where you'll get the chance to explore the different ways you can support people to gain basic digital skills.

Working with the Welsh Government we're very excited to announce the launch of a Welsh language version of Learn My Way, our flagship learning platform designed to help people learn basic digital skills.

At the event, we'll be focusing on the different ways you can use Learn My Way to help support people in your communities to gain basic digital skills. It will be very practical and interactive with plenty of opportunities to share and network with other Online Centres.

We're also keen to hear from you about how we can better support you so you'll have the chance to have your say about the challenges you're facing when supporting people to gain basic digital skills in your community, and working together with other Online Centres we'll come up with possible solutions.

The agenda for the day (subject to change) is:

10am - 10:15am
Arrival with tea & coffee

10:15am - 10:30am
The Online Centres Network presentation
Jonathan Bradwell - Network Development Manager, Good Things Foundation.


10:30am - 10:45am
Reaching digitally excluded people - Welsh marketing packs showcase

10:45am - 12:15pm
'Learn My Way best practice' workshop
An interactive session run by the Good Things Foundation Learning Team where delegates will explore Learn My Way and work together to form practical ways in which it can be embedded into your current support.


12:15pm - 1:15pm
Networking lunch

1:15pm - 1:30pm
Keynote speaker (TBC)

1:30pm - 2:45pm
Workshop: 'How can we better support Online Centres in Wales?'
The Good Things Foundation Service Design team will be running the afternoon workshop which aims to help us understand more about the challenges you're facing.


2:45pm - 3:00pm
Closing remarks and summary

Lunch will be provided so please remember to fill in the dietary requirements box when ordering a ticket. For any questions about the event, please email jonathan.bradwell@goodthingsfoundation.org or call 0114 3491666.

.............................................................................

Disgrifiad

Mae’r Good Things Foundation yn falch o allu’ch gwahodd chi i ddigwyddiad, rhad ac am ddim, yng Nghaerdydd yr Ionawr yma, ble y cewch chi’r cyfle i archwilio’r gwahanol ffyrdd y gallwch chi helpu pobl ennill sgiliau digidol sylfaenol.

Wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru rydym yn teimlo’n gyffrous wrth gyhoeddi lansiad fersiwn Gymraeg o Learn My Way, ein llwyfan dysgu flaengar wedi ei gynllunio i helpu pobl dysgu sgiliau digidol sylfaenol.

Yn y digwyddiad, byddwn yn canolbwyntio ar y ffyrdd gwahanol y gallwch ddefnyddio Learn My Way i helpu cefnogi pobl yn eich cymunedau i ennill sgiliau digidol sylfaenol. Bydd yn ymarferol iawn ac yn rhyngweithiol gyda llawer o gyfleoedd i rannu a rhwydweithio gyda Chanolfannau Ar-lein eraill.

Rydym hefyd yn awyddus iawn i glywed gennych ynglŷn â sut y gallwn ni eich cefnogi chi yn well felly cewch chi’r cyfle i ddweud eich dweud ynglŷn â’r heriau rydych yn eu hwynebu wrth ddelio ag Allgau Digidol yn eich cymuned, ac wrth weithio gyda Chanolfannau Ar-lein byddwn yn darganfod datrysiadau posibl.

Yr agenda am y diwrnod (ond yn gallu cael ei newid) yw:

10yb - 10:15yb

Cyrraedd gyda the a choffi

10:15yb - 10:30yb

Cyflwyniad y Rhwydwaith Canolfannau Ar-lein

Jonathon Bradwell - Rheolwr Datblygu Rhwydwaith, Good Things Foundation

10:30yb - 10:45yb

Cyrraedd pobl sydd wedi eu hallgau yn ddigidol - Arddangosfa pecynnau marchnata Cymraeg

10:45yb - 12:15yp

Gweithdy ‘arferion gorau Learn My Way’.

Sesiwn rhyngweithiol yn cael ei rhedeg gan Dîm Dysgu Good Things Foundation ble y bydd cynrychiolwyr yn archwilio Learn My Way ac yn gweithio gyda’i gilydd i ffurfio ffyrdd ymarferol y bydd yn gallu cael ei chynnwys yn eich cefnogaeth bresennol.

12:15yp - 1:15yp

Cinio Rhwydweithiol

1:15yp - 1:30yp

Areithydd cyweirnod (I gael ei gadarnhau)

1:30yp - 2:45yp

Gweithdy: ‘Sut gallwn ni gefnogi Canolfannau Ar-lein yng Nghymru yn well?

Bydd tîm Cynllunio Gwasanaeth The Good Things Foundation yn cynnal gweithdy’r prynhawn sy’n ceisio ein helpu ni ddeall yn well yr heriau rydych yn eu hwynebu.

2:45yp - 3:00yp

Sylwadau i gloi a chrynodeb

Bydd cinio yn cael ei darparu felly cofiwch gwblhau’r blwch am ofynion diet wrth archebu tocyn. Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r digwyddiad, anfonwch e-bost at: jonathan.bradwell@goodthingsfoundation.org neu alw 0114 349 1666

Share with friends

Date and Time

Location

Riverside Warehouse Hall

South Riverside Community Development Centre

56 Machen Place, Riverside

Cardiff

CF11 6EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved