Free

Welsh National Marine Plan Drop-in - Bangor

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Management Centre

Bangor Business School

Bangor University

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The Welsh Government is developing a draft Welsh National Marine Plan to ensure marine development happens in a sustainable way.

If you have an interest in the marine area - from watersports to fishing, conservation, renewable energy and everything in between, come along to any of our local drop in-sessions and have your say.

These events are being facilitated by Pembrokeshire Coastal Forum on behalf of Welsh Government

To find out more about marine planning in Wales, watch this short animation here

Draft marine plan summary < Here>.

---

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru drafft i sicrhau bod datblygiad morol yn digwydd mewn ffordd gynaliadwy.

Os oes gennych ddiddordeb yn yr ardal forol - o chwaraeon dŵr i bysgota, cadwraeth, ynni adnewyddadwy a phopeth rhyngddynt, dewch draw i unrhyw un o'n sesiynau galw heibio lleol a dweud eich dweud.

Hwylusir y digwyddiadau hyn gan Fforwm Arfordir Sir Benfro ar ran Llywodraeth Cymru.

I ddarganfod mwy am gynllunio morol yng Nghymru, gwyliwch yr animeiddiad byr ymaA number of local drop in sessions are being held across Wales:

Swansea 10th January

Saundersfoot 11th January

Bangor 24th January

Aberystwyth 25th January

Flint 26th January

Cardiff 30th January

Share with friends

Date and Time

Location

The Management Centre

Bangor Business School

Bangor University

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved