Free

Welsh Traditional Music in the GCSE Music Curriculum

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Halliwell Conference Centre

College Road

Carmarthen

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

FOR TEACHERS

Traditional Folk Music from Wales is included as an option as part of the WJEC GCSE Music, we have adapted oursuccessful GCSE Music Live : TGAU Cerdd Byw training resource. This one-day course will help you to:

•Learn about these traditions and how to compare them with Western Classical and contemporary music genres

•Work with your students in composition, ensemble work, film and performance

•Explore wider issues of identity and diversity within the new curriculum.

As an academic resource, the traditional music of Wales is a perfect springboard to explore the Welsh curriculum, the Welsh Baccalaureate and the GCSE syllabus in general. In a wider context this music is a perfect starting point to explore the culture, language and history of Wales and our place within an increasingly diverse world.

AR GYFER ATHRAWON

Cerddoriaeth Draddodiadol o Gymru yng Nghwricwlwm Cerdd TGAU

Mae Cerddoriaeth Draddodiadol o Gymru yn cael ei gynnwys fel rhan o faes llafur Cerddoriaeth TGAU CBAC,’rydym wedi addasu’n adnodd hyfforddiant llwyddiannus TGAU Cerdd Byw: GCSE Music Live. Bydd y cwrs un-dydd yn dangos ichi sut i:

· ddysgu am y traddodiadau hyn a sut i’w cymharu â genres cerddoriaeth glasurol y Gorllewin a cherddoriaeth gyfoes.
· gweithio gyda’ch myfyrwyr ar waith cyfansoddi, ensemble, ffilm a pherfformio ac
· ystyried, yn ehangach, materion hunaniaeth ac amrywiaeth o fewn y cwricwlwm newydd.

Fel adnodd academaidd, cerddoriaeth draddodiadol Cymru yw’r sbringfwrdd delfrydol i archwilio’r Cwricwlwm Cymreig, Bagloriaeth Cymru a meysydd llafur TGAU yn gyffredinol. Yn y cyd-destun ehangach mae’r gerddoriaeth yma yn fan cychwyn perffaith i archwilio diwylliant, iaith a hanes Cymru, a’n lleoliad ni mewn byd sy’n gynyddol amrywiol.

Share with friends

Date and Time

Location

The Halliwell Conference Centre

College Road

Carmarthen

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved