Sales Ended

Welsh Varsity 2018 / Varsity Cymru 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stadiwm Liberty Stadium

View Map

Event description

Description

Welsh Varsity is the powerhouse sporting event in the University Calendar, as Swansea and Cardiff students vie for the annual Varsity Shield in Wales’ biggest student sports competition.

For athletes and supporters alike, Varsity is an unmissable event. We would love to invite you to be part of Welsh Varsity 2018 as the event returns to Swansea’s Liberty Stadium on 25 April.

2017 was Varsity’s most successful year with 6,500 Swansea University students enjoying the diverse sporting events held in Cardiff city centre. The Varsity rugby match, the central fixture, has become legendary amongst supporters and drew a 15,000-strong crowd, the biggest-ever turnout for any Swansea University organised event. Last year was also cause for celebration as Swansea drew 20-20 with Cardiff for the Varsity Shield.

_________________

Mae Varsity Cymru yn ddigwyddiad poblogaidd yng Nghalendr y Brifysgol, wrth i fyfyrwyr o Brifysgol Abertawe a Chaerdydd gystadlu yng nghystadleuaeth fwyaf mewn chwaraeon i fyfyrwyr Cymru.

Mae Varsity i’r athletwyr a’r cefnogwyr yn ddigwyddiad na ellir ei golli. Hoffem eich gwahodd i fod yn rhan o Varsity Cymru 2018 wrth i’r digwyddiad ddychwelyd i Stadiwm Liberty Abertawe ar 25 Ebrill.

Varsity 2017 oedd un o’r blynyddoedd mwyaf llwyddiannus gyda 6,500 o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn mwynhau’r digwyddiadau chwaraeon amrywiol a gynhaliwyd yng nghanol dinas Caerdydd. Mae’r brif ornest, y gêm rygbi Varsity, yn uchafbwynt i’r cefnogwyr a’r llynedd gwyliwyd y gêm gan dyrfa o 15,000 – y nifer uchaf erioed i fynychu digwyddiad gan Brifysgol Abertawe. Roedd achos dathlu arall y llynedd wrth i Abertawe orffen yn gyfartal â Chaerdydd yn eu hymgais am Darian Varsity gyda sgôr o 20 yr un.

Share with friends

Date and Time

Location

Stadiwm Liberty Stadium

View Map

Save This Event

Event Saved