£60 – £600

Welsh/Cymru Sports Hall of Fame Roll of Honour Dinner

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff City Football Club

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Event description
Wed 26th June will see the Welsh National Charity hold the Welsh Sports Hall of Fame Annual Roll of Honour Dinner at Cardiff City Stadium.

About this Event

Join us for our 30th Annual Roll of Honour Dinner in association with Cardiff Metropolitan University where, once again, we will be celebrating the achievements of Welsh sports men and women alongside announcing who will be joining the list of "all-time greats" Roll of Honour.

The cost is £60(inc. fees) per individual ticket and £600 (inc. fees) per round table of 10. There is a possibility that you could limit your table to 8 and we would allocate a sports star and their partner -please let us know if you would like to take up this option. When entering your guests names please put 2 as 'WSHoF guest'.

If you are paying via cheque please make it out to 'Welsh Sport Hall of Fame'.

We have also negotiated the option to have a short tour of the City players' changing rooms, etc. at the Stadium. Please email info@grapevineeventmanagement.co.uk to let us know if and how many of your guests would like to participate in this opportunity.

Looking forward to seeing you at what is always a memorable and enjoyable event!

Best wishes,

Welsh Sports Hall of Fame

-------------------------------------------------------------------

Nos Fercher 26ain Mehefin, bydd yr Elusen Genedlaethol yn cynnal Cinio Rhestr Anrhydedd Neuadd Enwogion Chwaraeon Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Nos Fercher 26ain Mehefin, bydd yr Elusen Genedlaethol yn cynnal Cinio Rhestr Anrhydedd Neuadd Enwogion Chwaraeon Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Ymunwch â ni ar gyfer ein 30ain Cinio Rhestr Anrhydedd Blynyddol ar y cyd â’n prif noddwr, Prifysgol Metropolitan Caerdydd lle byddwn, unwaith eto, yn dathlu llwyddiannau campwyr a champwragedd Cymru ynghyd â chyhoeddi pwy fydd yn ymuno â rhestr ‘mawrion yr oesoedd’ ar y Rhestr Anrhydedd.

Y gost yw £60 (yn cynnwys ffi) am docyn unigol a £600 (yn cynnwys ffi) am ford gron i 10.

Dewis arall fyddai i chi gyfyngu’r nifer ar eich bwrdd i 8, a byddem ninnau’n clustnodi seren chwaraeon a’i phartner/bartner i ymuno â chi am ginio – rhowch wybod i ni os hoffech wneud hynny. Wrth nodi enwau eich gwesteion, rhowch 2 i lawr fel ‘WSHoF guest’.

Rydym hefyd wedi trefnu cyfle i chi gael taith fer o gwmpas stafelloedd newid chwaraewyr Dinas Caerdydd a rhannau eraill o’r Stadiwm. Da chi, ebostiwch ni i ddweud os hoffai rhai o’ch gwesteion fanteisio ar y cyfle hwn, a pha nifer. Y dyddiad olaf ar gyfer ein hysbysu yw 2 wythnos cyn y digwyddiad.

Gan edrych ymlaen at eich gweld ar achlysur sydd bob amser yn un cofiadwy a difyr!

Dymuniadau gorau,

Neuadd Enwogion Chwaraeon Cymru

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff City Football Club

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved