Welsh/Cymru Sports Hall of Fame Roll of Honour Dinner

Welsh/Cymru Sports Hall of Fame Roll of Honour Dinner

Actions and Detail Panel

£60 – £600

Date and time

Location

Cardiff City Football Club

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Tuesday 20th September will see the Welsh National Charity hold the Welsh Sports Hall of Fame Roll of Honour Dinner at Cardiff City Stadium.

About this event

On Tuesday 20th September 2022, the Welsh National Charity will host the Welsh Sports Hall of Fame Annual Roll of Honour Dinner at Cardiff City Stadium.

Join us for our 31st Annual Roll of Honour Dinner where, once again, we will be celebrating the achievements of Welsh sports men and women alongside announcing who will be joining the list of "all-time greats" Roll of Honour.

We would like to thank our headline sponsors Cardiff Metropolitan University and principal sponsors Loosemores Solicitors for their support.

The cost is £60 (inc. fees) per individual ticket and £600 (inc. fees) per round table of 10. There is a possibility that you could limit your table to 8 and we would allocate a sports star and their partner - please let us know if you would like to take up this option. When entering your guests names please put 2 as 'WSHoF guest'.

If you are paying via cheque please make it out to 'Welsh Sport Hall of Fame'.

Best wishes,

Welsh Sports Hall of Fame

-------------------------------------------------------------------

Dydd Mawrth yr ugenifed o Medi 2022, bydd yr Elusen Genedlaethol yn cynnal Cinio Rhestr Anrhydedd Neuadd Enwogion Chwaraeon Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Ymunwch â ni ar gyfer ein 31ain Cinio lle byddwn, unwaith eto, yn dathlu llwyddiannau campwyr a champwragedd Cymru ynghyd â chyhoeddi pwy fydd yn ymuno â rhestr ‘mawrion yr oesoedd’ ar y Rhestr Anrhydedd.

Hoffem ddiolch i'n prif noddwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Loosemores Solicitors am eu cymorth.

Y gost yw £60 (yn cynnwys ffi) am docyn unigol a £600 (yn cynnwys ffi) am ford gron i 10.

Dewis arall fyddai i chi gyfyngu’r nifer ar eich bwrdd i 8, a byddem ninnau’n clustnodi seren chwaraeon a’i phartner/bartner i ymuno â chi am ginio – rhowch wybod i ni os hoffech wneud hynny. Wrth nodi enwau eich gwesteion, rhowch 2 i lawr fel ‘WSHoF guest’.

Dymuniadau gorau,

Neuadd Enwogion Chwaraeon Cymru

Share with friends