WEN Wales - Women's Rights Conference/RhCM Cymru - Cynhadledd Hawliau Menyw...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sherman Theatre/Theatr Y Sherman

Senghennydd Road/Ffordd Senghennydd

Cardiff/Caerdydd

CF24 4YE

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

WEN Wales is delighted to invite you to our Women’s Rights conference in Cardiff, bringing together speakers, workshops and experts in women’s rights from Wales, across the UK and working internationally.

Our Key Note Speaker Virgínia Brás Gomes is a United Nations expert in women's economic, social and cultural rights within the framework of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

We will also hear from sister organisations from across the UK speaking about the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) process and understand better how women’s rights are threatened by ‘Brexit’.

WEN Wales' new Chair Sarah Powell will lead the AGM.

A light vegetarian lunch will be provided (please inform us of any additional dietary requirements when booking).

Agenda

10.00 – 10.45 Virgínia Brás Gomes (Key Note Speaker)

10.45 – 11.45 Workshops – Welsh Women's Aid: Time's Up on Violence against Women; Chwarae Teg: Triple Glass Ceiling: Barriers to BAME Women; Oxfam Cymru: 'Who Cares About Care?'

11.45 – 12.00 Break

12.00 – 12.45 What has CEDAW done for us? – Chair Maria Mesa (Women Connect First), Catherine Fookes, (WEN Wales), Emma Ritch (Engender), Louise Kennedy (NIWEP), and Samsunear Ali (Bawso)

12.45 – 12.50 Deputy Minister and Chief Whip Jane Hutt AM

12.50 – 13.05 Women & Brexit Update – Rachel Minto (Wales Governance Centre)

13.05 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.05 Shavanah Taj (Wales TUC) in conversation with journalist & WEN Mentee, Shazia Ali

14.05 – 15.00 WEN Wales AGM

15.00 Close


Mae’n bleser gan RhCM Cymru eich gwahodd i Gynhadledd Hawliau Menywod yng Nghaerdydd, gan uno siaradwyr, gweithdai ac arbenigwyr hawliau menywod o Gymru, ledled y DU a gweithio’n rhyngwladol.

Mae ein Prif Siaradwr, Virgínia Bás Gomes, yn arbenigwr mewn hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol menywod yn y Cenhedloedd Unedig o fewn fframwaith y Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol Menywod.

Byddwn hefyd yn clywed gan chwaer sefydliadau ledled y DU yn siarad am broses Confensiwn y CU ar Wahardd Pob Math o Wahaniaethu yn Erbyn Menywod a deal yn well sut mae hawliau menywod yn cael eu bygwth gan ‘Brexit’.

Bydd Sarah Powell, Cadeirydd newydd RhCM Cymru yn arwain y CCB.

Darperir cinio llysieuol ysgafn (dywedwch wrthym am unrhyw ofynion dietegol ychwanegol wrth gadw lle).


Agenda

10.00 – 10.45 Virgínia Brás Gomes (Prif Siaradwr)

10.45 – 11.45 Gweithdai – Chwarae Teg: Gallwch ddarllen yr adroddiad Nenfwd Gwydr Triphlyg: Rhwystrau i Fenywod BAME; Oxfam Cymru: 'Pwy Sy'n Poeni Am Ofal?'; Cymorth i Ferched Cymru: Amser ar Ben a Trais yn Erbyn Menywod

11.45 – 12.00 Egwyl

12.00 – 12.45 Beth mae CEDAW wedi ei wneud i mi? – Cadeirydd Maria Mesa (Women Connect First), Catherine Fookes (RhCM Cymru), Emma Ritch (Engender), Louise Kennedy (NIWEP), a Samsunear Ali (Bawso)

12.45 – 12.50 Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip Jane Hutt AC

12.50 – 13.05 Y Diweddaraf ar Fenywod a Brexit – Rachel Minto (Canolfan Llywodraethiant Cymru)

13.05 – 13.45 Cinio

13.45 – 14.05 Shavanah Taj (TUC Cymru) a newyddiadurwr Shazia Ali

14.05 – 15.00 CCB RhCM Cymru

15.00 Diwedd


Date and Time

Location

Sherman Theatre/Theatr Y Sherman

Senghennydd Road/Ffordd Senghennydd

Cardiff/Caerdydd

CF24 4YE

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved