Free

West Wales Nursing Open Day (Morning Session) at St David's Park Campus, Ca...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Building 3 - Parc Dewi Sant

Jobs Well Road

Carmarthen

SA31 3HB

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Want to be an Adult Nurse?


Apply to study BSc (Hons) Adult Nursing in 2018 at Swansea University's St David's Park Campus, Carmarthen and you could be eligible for:

  • No course/tuition fees

  • A means-tested bursary and a non means-tested grant

  • Opportunities to study abroad

  • A starting salary of over £22,000


The College of Human and Health Sciences has state-of-the-art facilities for students of Adult Nursing at Swansea University including a clinical practice suite which allows students to learn practical skills in realistic surroundings.


Register your place today!

Come along to our West Wales Open Day on the 17th November to meet staff and current students, listen to talks about the course and tour the facilities.


Event details:

Date: Friday 17th November 2017

Location: St David's Park, College of Human and Health Sciences, Block 3, Jobswell Road, Carmarthen, SA31 3HB (a map of the venue can be found here)

Start time: To be confirmed shortly...


To find out more about the course, please visit the following link: http://www.swansea.ac.uk/undergraduate/courses/human-and-health-sciences/bschonsadultnursingcarmarthen/

Please note, this adult nursing degree is taught at our St David's Park campus in Carmarthen.


Contact

If you have any questions about this event, please contact chhsmarketing@swansea.ac.uk
Eisiau bod yn Nyrs Oedolion?


Gwnewch gais i astudio BSc (Anrhydedd) Nyrsio Oedolion yn 2018 yng Nghampws Parc Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Caerfyrddin a gallech fod yn gymwys ar gyfer:

  • Dim ffioedd cwrs/dysgu

  • Bwrsariaeth ar sail prawf moddion a grant heb fod angen prawf moddion

  • Cyfleoedd astudio tramor

  • Cyflog cychwynnol dros £22,000 ar ôl cymhwyso


Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gyfleusterau o'r radd flaenaf ar gyfer myfyrwyr Nyrsio Oedolion, gan gynnwys ystafelloedd ymarfer clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu sgiliau ymarferol mewn awyrgylch realistig. Hefyd, mae canolfan adnoddau clinigol a thechnegol.


Cofrestrwch eich lle heddiw!

Dewch i'n Diwrnod Agored Gorllewin Cymru ar 17 Tachwedd i gyfarfod â staff a myfyrwyr presennol, gwrando ar sgyrsiau am y cwrs ac ymweld â'r cyfleusterau.


Manylion y digwyddiad:
Dyddiad: Dydd Gwener 17 Tachwedd 2017
Ein Lleoliad: Parc Dewi Sant, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Bloc 3, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB

Amser cychwyn: I'w gadarnhau cyn bo hir ...


I ddysgu mwy am y cwrs, ewch i'r ddolen ganlynol: http://www.swansea.ac.uk/undergraduate/courses/human-and-health-sciences/bschonsadultnursingcarmarthen/


Sylwch, mae'r radd nyrsio oedolion hon yn cael ei dysgu yn ein Campws Parc Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.


Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, cysylltwch â chhsmarketing@swansea.ac.ukShare with friends

Date and Time

Location

Building 3 - Parc Dewi Sant

Jobs Well Road

Carmarthen

SA31 3HB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved