West Wales Open Evening - Adult Nursing, Midwifery and Maternity Care

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Building 3 - Parc Dewi Sant

Jobs Well Road

Carmarthen

SA31 3HB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

West Wales Open Evening at the College of Human and Health Sciences

Adult Nursing | Maternity Care | Midwifery


Are you considering a career in adult nursing, maternity care or midwifery?

Join us at our Carmarthen campus, to find out more - it's your opportunity to:

  • meet our knowledgeable staff who still work in practice.
  • tour our state-of-the-art facilities, including our clinical practice suite
  • hear from current students about their experience of studying at Swansea University

Please note that the adult nursing, maternity care and midwifery talks will run at the same - please confirm your subject preference upon registering.

Find out more about these courses below...

Adult Nursing

Maternity Care

Midwifery


Come and meet us - we'd love to see you!


A reminder of the details:

Date: Monday 4th November 2019

Our location: St David's Park, College of Human and Health Sciences, Block 3, Jobswell Road, Carmarthen, SA31 3HB (a map of the venue can be found here)

Start time: 4.00pm

End: 7.00pm


Get in touch

If you have any questions about this event, please contact chhsmarketing@swansea.ac.uk

www.swansea.ac.uk/humanandhealthsciences/Noson Agored Gorllewin Cymru yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Nyrsio Oedolion | Gofal Mamolaeth | Bydwreigiaeth


Ydych chi'n ystyried gyrfa mewn nyrsio oedolion, gofal mamolaeth neu fydwreigiaeth?

Dyma’ch cyfle i:

  • dewch i gwrdd â'n staff gwybodus, nifer ohonynt sydd yn parhau i weithio mewn ymarfer.
  • ewch am daith o amgylch ein cyfleusterau newydd, gan gynnwys ein swît ymarfer clinigol.
  • clywed gan fyfyrwyr cyfredol am eu profiad o astudio ym Mhrifysgol Abertawe

Sylwch y bydd y sgyrsiau nyrsio, gofal mamolaeth a bydwreigiaeth oedolion yn rhedeg ar yr un amser – cadarnhewch eich dewis pwnc wrth gofrestru.

Dewch i ddarganfod mwy am y cyrsiau yma isod...

Nyrsio Oedolion

Gofal Mamolaeth

Bydwreigiaeth


Dewch i’n cyfarfod – byddwn wrth eich bodd i’ch gweld!

Nodyn atgoffa am y manylion:

Dyddiad: Dydd Llyn 4 Tachwedd 2019


Ein lleoliad: Parc Tŷ Ddewi, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Bloc 3, Heol Job, Caerfyrddin, SA31 3HB (medrwch ddod o hyd at fap y lleoliad yma)

Amser dechrau: 4.00pm

Diwedd: 7.00pm


Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad yma, cysylltwch gyda chhsmarketing@swansea.ac.uk

www.swansea.ac.uk/humanandhealthsciences/


Date and Time

Location

Building 3 - Parc Dewi Sant

Jobs Well Road

Carmarthen

SA31 3HB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved