Free

#WeStandTogether Community Football Tournament

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

GOL Centre

lliswerry high school

Nash road

Newport

NP19 4RP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae’n bleser gan Heddlu Gwent a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu eich gwahodd i’n twrnament pêl-droed 5 bob ochr cyntaf erioed. Mae’r twrnament yn agored i unrhyw un sy’n 16 oed neu drosodd – gallwch wneud cais fel unigolyn neu dim er byddwch yn cael eich rhoi mewn tîmau amrywiol ar y dydd. Mae’n ddigwyddiad i’r teulu cyfan gyda diogonedd o weithgareddau chwaraeon i gadw pawb yn brysur. #SafwnGyda’nGilydd – i ddathlu amrywiaeth, gwahaniaeth ac undod yng Ngwent.

Gwent Police and the Police and Crime Commissioner are excited to invite you to join us in our first 5-a-side football tournament. The tournament is open to anyone aged 16 and over – you can submit as an individual or group, although you will be placed in alternative teams on the day. This FREE event is family friendly with plenty of sport-based activities to keep everyone busy. #WeStandTogether – celebrating diversity, difference and solidarity in Gwent.

Share with friends

Date and Time

Location

GOL Centre

lliswerry high school

Nash road

Newport

NP19 4RP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved