Free

WFoS Walk / Siostry Rzeki (River Sisters) / Cecylia Malik

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Księcia Józefa 24a

24a Księcia Józefa

30-206 Kraków

Poland

View Map

Event description
Cyclia Malik wraz z kolektywem Siostry Rzeki zaprasza na spacer wzdłuż krakowskich rzek.

About this Event

PL /

Cecylia Malik i Małgo Grygierczyk z kolektywu Siostry Rzeki wraz z ornitologiem Kazimierzem Walaszem zapraszają na spacer wzdłuż krakowskich rzek. Spacer połączy w sobie praktykę uważnego słuchania pejzażu dźwiękowego charakteryzującego okolice nadrzeczne, historię rzek krakowskich oraz dyskusję na temat ich obecnego stanu. Spacer rozpocznie się pod Kolejowym Klubem Wodnym na ul. Księcia Jozefa tuż przy moście Zwierzynieckim i poprowadzi uczestników przez m.in. Las Łęgowy w Przegorzałach gdzie wraz z Kazimierzem Walaszem uczestnicy będą mieli okazję poznać i posłuchać wielu gatunków wiosennych ptaków. W trakcie spaceru Cecylia Malik opowie o Zwierzynieckich rybach branach, o lajkoniku, który był flisakiem, o szumie rzeki Rudawa oraz zanikającym siedlisku bobrów po tym jak przedsiębiorstwo Wody Polskie wycinając lokalne wierzby zniszczyło ich lokalny ekosystem.

Czas i miejsce spotkania:

Sobota, 17.04.2021, g.10

Kolejowy Klub Wodny, ul. Księcia Józefa 24, Kraków

EN /

Cecylia Malik and Małgo Grygierczyk from the Siostry Rzeki (River Sisters) collective, together with ornithologist Kazimierz Walasz, invite you to take a walk along Kraków's rivers. The walk will combine attentive listening to the soundscape of the riverside area with a discussion on the history of Krakow's rivers and their present condition. The walk will start at the Kolejowy Klub Wodny on Ksiecia Józefa Street, next to the Zwierzyniecki Bridge, and will lead participants through the Legowy Forest in Przegorzały, where, together with Kazimierz Walasz, they will have the opportunity to learn about and listen to many species of spring birds. During the walk, Cecylia Malik will talk about fish, the lajkonik (who was a rafter), the hum of the Rudawa river, and the disappearing habitat of beavers after the logging of willows in the area.

Time and meeting point

Saturday, 17.04.2021, g.10

Kolejowy Klub Wodny, 24 Księcia Józefa street, Kraków

PL /

Cecylia Malik - Krakowianka, artystka wizualna i aktywistka ekologiczna. Autorka wielu projektów artystycznych do ważniejszych należą „365 Drzew” i „6 rzek” Współtwórczyni „Modraszek Kolektyw” – akcji w obronie Krakowskiego Zakrzówka przed zabudową i cyklicznej imprezy na Wiśle „Wodna Masa Krytyczna”. W 2017 zainicjowała akcję „Matki Polki na wyrębie” - przeciwko LEX Szyszko. Należy do Koalicji Ratujmy Rzeki. Jest autorka i liderką ogólnopolskiej kampanii społecznej „Siostry Rzeki”. Autorka filmu dokumentalnego „Raj na ziemi” o miłości pary bezdomnych. Laureatka wielu nagród miedzy innymi Człowieka Polskiej Ekologii za rok 2017 i Nagrody Katarzyny Kobro za 2018. Cecylia Malik łączy sztukę i aktywizm dbając o sens i skuteczność własnych działań, wspólnie z ekspertami z różnych dziedzin, organizuje protesty kreowane, jako happeningi i dzieła sztuki w przestrzeni publicznej.

EN /

Cecylia Malik is a Kraków native, visual artist and environmental activist. She is an author of many art projects, the most importantly 365 Trees and 6 Rivers. Malik co-founded the Modraszek Kolektyw - an initiative aimed at protecting the Krakow Zakrzówek water reservoir, and the series of events on the Vistula River Wodna Masa Krytyczna (Critical Water Mass). In 2017 she initiated the action Matki Polki na Wyrębie (Polish Mothers on Felling), protesting the mass logging of trees. She belongs to the Koalicja Ratujmy Rzeki (Save the Rivers Coalition). Malik is the author and leader of the nationwide social campaign Siostry Rzeki (River Sisters). She is the author of the documentary film Raj na ziemi (Paradise on Earth) about the love of a homeless couple. Recipient of many awards, including Polish Ecology (2017) and Katarzyna Kobro Award (2018). Cecylia Malik combines art and activism, taking great care of the sense and effectiveness of her own actions. Together with experts from various fields, she organizes protests created as happenings and works of art in public space.

Walking Festival of Sound is a transdisciplinary event exploring the role of walking through and listening to our everyday surroundings. It combines a number of free and public events including walking performances and walking seminars. Walking Festival of Sound facilitates a meeting point for an international network of practitioners and researchers interested in sound and walking. Through diverse events we explore how walking and listening practices can augment and challenge the way we perceive, navigate through, and care for our shared environments.

The Walking Festival of Sound 2021 is kindly funded by the European Cultural Foundation's Culture of Solidarity Fund.

The program of events is organised and curated by Jacek Smolicki and Tim Shaw.

http://wfos.net/

PL /

Walking Festival of Sound (Pieszy Festiwal Dźwięku) jest transdysciplinarnym wydarzeniem skupionym na praktyce spaceru dźwiękowego (ang. soundwalking). Festiwal prezentuje różnego rodzaju projekty, inicjatywy oraz wykłady, dla których uważne słuchanie przestrzeni wokół nas, z wykorzystaniem technologii jak i bez niej, są główną tematyką czy też metodą pracy i komunikacji. Intencją festiwalu jest stworzenie punktu styku dla międzynarodowej sieci artystów, badaczy i aktywistów zainteresowanych spacerami dźwiękowymi oraz praktyką uważnego słuchania. Interesuje nas potencjał tychże praktyk do budowania głębszych relacji z różnymi wymiarami otoczenia jak i kwestionowania sposobów w jaki postrzegamy, poruszamy się i eksploatujemy naszą przestrzeń publiczną i środowisko.

Więcej na temat Walking Festival of Sound na www.wfos.net oraz Twitterze: @walking_sound

Walking Festival of Sound 2021 jest finansowany ze środków przyznanych przez Europejską Fundację Kultury (European Cultural Foundation) w ramach projektu Culture of Solidarity.

Inicjatorami i kuratorami festiwalu są Jacek Smolicki i Tim Shaw

Share with friends

Date and Time

Location

Księcia Józefa 24a

24a Księcia Józefa

30-206 Kraków

Poland

View Map

Save This Event

Event Saved