What You Need To Know If You Are an Artist Interested In Working in Schools-Workshop
Free
What You Need To Know If You Are an Artist Interested In Working in Schools-Workshop

What You Need To Know If You Are an Artist Interested In Working in Schools...

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Blackwood Miners Institute

High Street

Blackwood, United Kingdom

View Map

Event description

Description

This workshop is aimed at artist and cultural practitioners who have no previous experience of working in schools but are interested in doing so. The workshop will cover: 

• The Creative Learning Plan
• Creative learning frameworks
• Culture of schools (including language used)
• Arts projects in schools
• Scoping out an arts project in a manner appropriate to schools
• AOB (to include responsibilities, insurance, DBS)

This workshop will be run by teachers and will be interactive in nature. By the end of the session, delegates should have clarity about the why, what and how of delivering art projects in schools.

Please note: That this workshop is only open to arts practitioners and artists based in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport and Torfaen.

To join the network visit Arts and Education Network Mailing List


Gweithdy  Yr hyn sydd angen i chi wybod os ydych chi’n artist sydd â diddordeb mewn gweithio mewn Ysgolion 

Mae’r gweithdy hwn wedi’i fwriadu ar gyfer artistiaid ac ymarferwyr diwylliannol sydd â dim profiad blaenorol o weithio mewn ysgolion ond sydd â diddordeb mewn gwneud hynny. Bydd y gweithdy’n cwmpasu’r canlynol:
• Y Cynllun Dysgu Creadigol
• Fframweithiau dysgu creadigol
• Diwylliant ysgolion (yn cynnwys yr iaith a ddefnyddir)
• Prosiectau celfyddydau mewn ysgolion
• Sgopio prosiect celfyddydau mewn modd sy’n briodol i ysgolion
• UFA (i gynnwys cyfrifoldebau, yswiriant, y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)
Cynhelir y gweithdy hwn gan athrawon a bydd yn rhyngweithiol o ran ei natur. Erbyn diwedd y sesiwn dylai mynychwyr fod yn glir ynglŷn â pham, beth a sut mewn perthynas â chyflwyno prosiectau celfyddydau mewn ysgolion.

Ymunwch y rhwydwaith yma


Share with friends
Date and Time
Location

Blackwood Miners Institute

High Street

Blackwood, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved