£0 – £10

Where Adventure Begins - Faith in the Family

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Multiple Venue's

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description


DATES AND VENUE'S

Monday 5th February 2018 @ 19.30 - 21.00, St Paul's Church (Old Post Office), 9 Bridge Street, Newport, NP20 4AL

Tuesday 6th February 2018 @ 19.30 - 21.00, St Mary's Church, Church Road, Broughton, Chester, CH4 0DL (Parking to rear of Church)

Wednesday 7th February 2018 @ 19.30 - 21.00, St Peter's Church, Church Street, Carmarthen, SA31 1GW (parking directly outside)

Thursday 8th February 2018 @ 19.00 - 20.30, St Mary's Church, St Mary's Square, Swansea, SA1 3LP (car park available)

Friday 9th February 2018 @ 19.30 - 21.00, Canolfan Nefyn, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd, LL53 6EA (car park available)

Saturday 10th February 2018 @ 19.30 - 21.00, St Denys Church, Church Road, Lisvane, Cardiff, CF14 0SJ

Sunday 11th February 2018 @ 16.00 - 17.30, St Catherine's Church, Gelliwastad Road, Pontypridd, CF37 2BS

Where Adventure Begins

Family is far from simple...

Brace yourselves as bold church leaders plunge headlong into the dizzy world of young discipleship. Gasp as perplexed parents hang on for the white-knuckle ride of the teenage years. Thrill in amazement as overworked, relentlessly positive Youth Worker, Ryan, negotiates a string of minor disasters on the famous camping trip to Wales. And what of Winston the cat’s role in family prayers?

Meet Jake, Jasmine and Ellie as they re-live their childhood and teenage experiences of Christian faith at home and at church.

Nobody knows how it will turn out, but everyone’s agreed that we need to keep together on the adventure of faith.

In a brilliantly entertaining show – real, touching, hilarious – Riding Lights create an unmissable piece of theatre to deepen our understanding of ‘family’.


Mae teulu ymhell o fod yn rhywbeth syml...

Paratowch eich hunain wrth i arweinwyr eglwysig eofn neidio’n bendramwnwgl i fwrlwm byd disgyblion ifanc. Daliwch eich gwynt wrth i rieni pryderus geisio dilyn hynt a helynt blynyddoedd yr arddegau. Rhyfeddwch at ymdrechion diflino’r Gweithiwr Ieuenctid bythol bositif, Ryan, i ymdopi â chyfres o fân drychinebau ar y daith wersylla enwog i Gymru. A beth am gyfraniad Winston y gath yng ngweddïau’r teulu?

Dewch i gyfarfod â Jake, Jasmine ac Ellie wrth iddyn nhw ail-fyw profiadau eu plentyndod a’u harddegau o’r ffydd Gristnogol gartref ac yn yr eglwys.

Dyn a ŵyr beth fydd pen draw’r daith, ond mae pawb yn cytuno bod rhaid aros gyda’n gilydd ar antur ffydd.

Yn y sioe hynod ddifyr yma, sy’n real, yn deimladwy, ac yn ddigri iawn, mae Riding Lights wedi creu drama anhepgor fydd yn dyfnhau’n dealltwriaeth o ‘deulu’.


Share with friends

Date and Time

Location

Multiple Venue's

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved