Free

Wikipedia Editathon - Women’s suffrage, women in politics, media and STEM.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff University, Arts and Social Sciences Library

Special Collections Seminar Room

Colum Road

Cardiff

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Unravel myths, discover truths and re-write the Wikipedia pages related to a century of women’s suffrage and women in politics, media and STEM. Working together with archivists, fellow students and academic colleagues, we will provide training on how to edit and add information and participate in an open knowledge community. You will explore how writing Wikipedia articles develops digital literacy and academic writing skills and participants will be supported to develop articles covering areas which need to be improved.

Come join us and gain digital skills, learn how to edit Wikipedia, explore history and harness the power of the web for public engagement. Training, technical support and subject area advice will be on hand throughout. Refreshments will be provided.

Please bring a laptop as desktop and laptop computers will be limited. If you don’t have one already, you can also create a Wikipedia account ahead of the event: https://en.wikipedia.org/wiki/Special:CreateAccount


Wikipedia Golygathon

Datod mythau, darganfod gwirioneddau, ac ail-ysgrifennu tudalennau Wicipedia sy’n ymwneud â chanrif o hawl i bleidleisio gan fenywod, menywod mewn gwleidyddiaeth, y cyfryngau, a STEM.

Gan gydweithio ag archifyddion, cyd-fyfyrwyr, a chydweithwyr academaidd, byddwn yn darparu hyfforddiant ynghylch sut i olygu ac ychwanegu gwybodaeth a chymryd rhan mewn cymuned wybodaeth agored. Byddwch yn archwilio sut mae ysgrifennu erthyglau Wicipedia’n datblygu llythrennedd digidol a sgiliau ysgrifennu academaidd, a bydd cyfranogwyr yn cael cymorth i ddatblygu erthyglau sy’n cwmpasu meysydd y mae’n rhaid eu gwella.

Dewch ac ymuno â ni ac ennill sgiliau digidol, dysgu sut mae golygu Wicipedia, archwilio hanes, a harneisio grym y we ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd. Bydd hyfforddiant, cymorth technegol, a chyngor pynciol ar gael yn barod drwy gydol y digwyddiad. Darperir lluniaeth.
Dewch â gliniadur am y bydd nifer y cyfrifiaduron bwrdd gwaith a gliniaduron ar gael yn gyfyngedig. Os nad oes gennych un yn barod, gallwch hefyd greu cyfrif Wicipedia cyn y digwyddiad: https://en.wikipedia.org/wiki/Special:CreateAccount.

10 Mawrth 2018, 10 am - 2 pm
Ystafell seminar y Casgliadau Arbennig, Llyfrgell y Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol, Heol Colum
Llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd, GW4, a Menywod mewn Technoleg Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff University, Arts and Social Sciences Library

Special Collections Seminar Room

Colum Road

Cardiff

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved