£14.06 – £67.96

Wild - Gwyllt : Youth Dance Project

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Abercych Village Hall

Abercych

SA37 0EX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

With Eeva-Maria Mutka, Stirling Steward & guests.

For young people aged 10+

Begins this summer!


Exploring dance improvisation & composition towards making an original piece of performance.

A fun and friendly collaborative environment, learning movement patterns, enhancing natural dance ability, & building confidence.

This project will develop and broaden young people’s experience of dance, weaving practical & imaginative experimentation.

Find your unique ‘voice’ ...

what matters? what is wildness?


Taster workshop:

Saturday 7th September 10am - 1pm at Abercych Village Hall

£12.50

Then at Small World Theatre

Cardigan:

Sunday 6th October, 1.30 - 4.30pm

Mon 28th October 10am-1pm,

Tues 29th October 1.30 - 4.30pm,

Weds 30th October 10am - 1pm

Sunday 1st December 10am - 1pm at Abercych Village Hall.

£62.50 (5 sessions)


Gydag Eeva-Maria Mutka, Stirling Steward a gwesteion.

Ar gyfer pobl ifanc 10 oed +

Yn dechrau’r haf hwn!

Yn archwilio creu dawns yn fyrfyfyr a chyfansoddiad er mwyn creu darn gwreiddiol o berfformiad.

Amgylchedd hwylus a chyfeillgar cydweithredol, yn dysgu patrymau symudiad, yn gwella gallu dawns naturiol, ac yn adeiladu hyder.

Bydd y prosiect hwn yn datblygu ac yn ehangu profiad bobl ifanc o ddawns, gan gyfuno arbrofi ymarferol a dychmygus.

Darganfyddwch eich ‘llais’

unigryw...beth sy’n bwysig? beth yw gwylltineb?


Gweithdy rhagflas

Dydd Sadwrn 7fed Medi 10am - 1pm yn Neuadd Pentref Abercych

£12.50


Yna yn Theatr Byd Bychan Aberteifi:

Dydd Sul 6ed Hydref 1.30-4.30

Dydd Llun 28ain Hydref 10am - 1pm

Dydd Mawrth 29ain Hydref 1.30-4.30,

Dydd Mercher 30ain Hydref 1.30-4.30


Dydd Sul 1af Rhagfyr 10am - 1pm yn Neuadd y Pentref Abercych.


£62.50 (5 sesiwn)

Share with friends

Date and Time

Location

Abercych Village Hall

Abercych

SA37 0EX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved