WISERD TCB- Doing qualitative interviews online

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Cynnal cyfweliadau ansoddol ar-lein | Doing qualitatice interviews online

About this Event

Bydd y digwyddiad yn adlewyrchu ar y cyfleoedd a'r heriau sydd ynghlwm wrth gyfweld ansoddol ar-lein. Bydd yn canolbwyntio ar themâu mewn astudiaethau diweddar a phresennol sy'n defnyddio technolegau gwybodaeth a chyfathrebu i gasglu data cyfweld ansoddol.

Y nod cyffredinol yw rhoi mewnwelediadau a helpu ymchwilwyr sydd o bosibl am orfod symud o gyfweld yn wyneb yn wyneb i gyfweld ar-lein oherwydd Covid19; i ddeall ymhellach a bod yn ymwybodol o heriau a chyfleoedd, cryfderau a chyfyngiadau, ymchwil ansoddol rhithwir; i helpu ymchwilwyr i wneud dewisiadau ynghylch defnyddio technolegau ar-lein/cyfathrebu i gasglu data ansoddol.

*Gwybodaeth bwysig*

Unwaith y byddwch wedi cofrestru byddwch yn derbyn y wybodaeth Zoom dros ebost gan wiserd.events@caerdydd.ac.uk

This event will reflect on the opportunities and challenges associated with online qualitative interviewing. It will focus on themes in recent and current studies making use of information and communication technologies to collect qualitative interview data.

The overall aim is to offer some insights and reflects for researchers who may be required to switch from face to face to online interviewing due to Covid19; to further understanding and awareness of challenges and opportunities, strengths and limitation, of virtual qualitative research; to help researchers to make choices concerning the use of online/communication technologies to collect qualitative data.

*Important Information*

Once you have registered you will receive the Zoom information via email from wiserd.events@cardiff.ac.uk

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved