Women in PR Cymru - Launch Event

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Kuku at Park Plaza Hotel

Greyfriars Road

Cardiff

CF10 3AL

United Kingdom

View Map

Event description
A new network for Wales - Women in PR Cymru - the first group launched outside of London for Women in PR UK

About this Event

The launch in Wales is a key part of Women in PR’s mission to increase the number and diversity of women in leadership roles in PR and communications and improve diversity and equality across the industry.

The new network will enable women working in PR and communications in Wales to be better supported and represented through dedicated events, content and programmes.

Women in PR Cymru is actively looking to welcome new members from all backgrounds. Those joining for the first year will be offered complimentary founder membership for one year as the network is established.

Join Founders and Co-Presidents Laurian and Rachel at this exciting FREE launch event, sponsored by Park Plaza Hotel and supported by CIPR and PRCA.

Drinks and Canapes provided.

---

Mae’r lansiad yng Nghymru yn rhan allweddol o amcan Women in PR i gynyddu nifer ac amrywiaeth y menywod mewn swyddi arwain cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu, ac i wella amrywiaeth a chydraddoldeb ar draws y diwydiant.

Bydd y rhwydwaith newydd yn galluogi menywod sy’n gweithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu yng Nghymru i gael eu cefnogi a’u cynrychioli’n well drwy ddigwyddiadau, deunydd a rhaglenni penodol.

Mae Women in PR Cymru wrthi’n edrych i groesawu aelodau newydd o bob cefndir. Bydd y rhai sy’n ymuno am y flwyddyn gyntaf yn cael cynnig aelodaeth sylfaenydd am ddim am un flwyddyn wrth i’r rhwydwaith gael ei sefydlu.

Ymunwch â’r sylfaenwyr a chyd-Lywyddion Laurian a Rachel yn y digwyddiad lansio AM DDIM cyffrous hwn, wedi’i noddi gan Park Plaza a’i gefnogi gan CIPR a PRCA.

Darperir diodydd a chanapés.

Share with friends

Date and Time

Location

Kuku at Park Plaza Hotel

Greyfriars Road

Cardiff

CF10 3AL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved