£42

Womenspire Awards 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

An awards ceremony like no other, Womenspire will showcase the remarkable achievements of inspirational women; award the contribution of organisations making gender equality a reality and will also inspire future generations.

After such an amazing response at our 2017 Awards, you can expect the unexpected!

Our entertainment, dinner experience and after party provide ample opportunity to meet everyone and make connections with a 600 strong audience.

Ticket price includes:

 • Fizz on arrival
 • Fantastic networking opportunities with pioneering Welsh businesses and women
 • Opportunity to hear about and meet Wales most inspirational women and businesses
 • A 3-course dinner experience with a twist. Don’t worry about numbers – you won’t be stuck to a table!
 • Theatrical, mesmerising entertainment
 • Dancing the night away at our after party!

Womenspire 2018 will take place on Tuesday 5th June 2018 in the grand Donald Gordon Theatre at the Wales Millennium Centre, Cardiff Bay.

Welsh personality, Shân Cothi will host the evening.

To see the colour and celebration of last year’s awards watch this video: http://bit.ly/2FQ3JNx

Dress code: Wear what makes you happy!
Seremoni wobrwyo unigryw yw Womenspire sy’n dathlu cyflawniadau rhyfeddol menywod ysbrydoledig; sy’n gwobrwyo cyfraniad sefydliadau sy’n gwneud cydraddoldeb rhywiol yn realiti a hefyd yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.


Ar ôl ymateb anhygoel i’n Gwobrau yn 2017, mae’n noson lle gall unrhyw beth ddigwydd!

Mae ein hadloniant, ein cinio a’r parti wedi hynny yn rhoi digon o gyfle i gyfarfod pawb a chreu cysylltiadau gyda’r 600 o bobl a fydd yn bresennol.


Mae pris tocyn yn cynnwys:

 • Diod wrth gyrraedd
 • Cyfleoedd gwych i rwydweithio gyda busnesau a menywod arloesol o Gymru
 • Cyfle i glywed am fenywod a busnesau mwyaf ysbrydoledig Cymru a’u cyfarfod
 • Cinio 3 chwrs gwahanol. Peidiwch â phoeni am niferoedd – fyddwch chi ddim yn eistedd yn yr un man drwy’r nos!
 • Adloniant theatrig, cyfareddol
 • Cyfle i ddawnsio yn ein parti ar ôl y cinio!

Cynhelir Womenspire 2018 nos Fawrth 5 Mehefin 2018 yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd.

Y gantores a’r gyflwynwraig, Shân Cothi, fydd yn cyflwyno’r noson.

Gwyliwch y fideo hwn i gael cipolwg ar seremoni wobrwyo y llynedd:

Cod gwisg: Gwisgwch beth bynnag sy’n eich gwneud yn hapus.


Share with friends

Date and Time

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved