£42

Womenspire Awards 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St Fagans National Museum of History

St Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Event description
A vibrant celebration of women in Wales! Dathliad bywiog o fenywod yng nghymru!

About this Event

An awards ceremony like no other Womenspire 2019 will celebrate the remarkable achievements of inspirational women from all walks of life, and showcase the contribution of organisations making gender equality a reality in Wales.

This year’s awards, once again supported by ITV Wales and a host of forward-thinking sponsors, is an opportunity for us to highlight women overcoming barriers and supporting other women to achieve and prosper, and to inspire future generations.

Hosted by Shan Cothi, the 2019 awards will take place at St Fagan’s National Museum of History, with mesmerising entertainment, a delicious street food extravaganza, plus plenty of networking opportunities with Welsh businesses and pioneering women.

6pm – doors open, glass of fizz on arrival

6pm to 7:45pm – Street food extravaganza, surprise performances, and an opportunity to explore the story of Wales at the museum

8pm – Award ceremony begins

11pm – Award ceremony close

There will be an interval during the awards ceremony for refreshment refills.

Dress code: Wear what makes you happy!

St Fagan’s National Museum of history is fully accessible.

If you have any dietary requirements or questions in general, then please get in touch: womenspire@chwaraeteg.com

Awards categories and a list of our finalists can be found on our website: chwaraeteg.com/womenspire/

Bydd seremoni wobrwyo unigryw Womenspire 2019 yn dathlu llwyddiannau anhygoel menywod ysbrydoledig o bob cefndir, ac yn tynnu sylw at gyfraniad sefydliadau sy’n sicrhau bod cydraddoldeb rhywiol yn realiti yng Nghymru.

Mae gwobrau eleni, a gefnogir unwaith eto gan ITV Wales a llu o noddwyr blaengar, yn gyfle i ni dynnu sylw at fenywod sy’n goresgyn rhwystrau ac yn cefnogi menywod eraill i gyflawni a ffynnu, ac ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Cynhelir gwobrau 2019 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, a’r cyflwynydd fydd Shân Cothi. Bydd adloniant gwych, bwyd stryd amheuthun a llond gwlad o gyfleoedd i rwydweithio â busnesau o Gymru a menywod arloesol.

6pm - drysau’n agor, gwydraid pefriog wrth gyrraedd

6pm - 7:45pm – Bwyd stryd amheuthun, perfformiadau arbennig, a chyfle i ddarganfod hanes Cymru yn yr amgueddfa

8pm – Seremoni wobrwyo’n cychwyn

11pm – Seremoni wobrwyo’n dod i ben

Bydd egwyl yn ystod y seremoni wobrwyo a chyfle i chi gael rhagor o luniaeth.

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn gwbl hygyrch.

Os oes gennych chi unrhyw ofynion deietegol neu gwestiynau cyffredinol, cysylltwch â ni: womenspire@chwaraeteg.com

Mae categorïau’r gwobrau a rhestr o’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gael ar ein gwefan: chwaraeteg.com/womenspire/

Share with friends

Date and Time

Location

St Fagans National Museum of History

St Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved