Free

Working with Objects, Mystery, Wonder & Teacher-in-Role | Gweithio Gyda Gw...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Model House

20 Swan Street

Llantrisant

CF72 8EB

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

WORKING WITH OBJECTS, MYSTERY, WONDER AND TEACHER-IN-ROLE

Creating Memorable Learning Experiences, Literacy and Story work.

Working with found objects, personal story, mystery, intriguing ‘provocations’ and teacher-in-role, Louise Osborn will demonstrate how the simplest creative techniques can yield huge benefits in inspiring participation and drive for pupils in writing and oracy tasks.

All Louise’s methods can be used in support of curriculum demands/ year topics – and they are especially effective in the engagement of ‘reluctant’ writers and less able children.

Training facilitator Louise Osborn is a very experienced Drama-in-Education practitioner and award winning Theatre maker/ Director and Writer. She has also spent many years exploring creative approaches to learning in the classroom context – both in Primary and Secondary Sectors.

Louise will share a range of inspiring approaches to enhance the learning experience, which can be fun and freeing for both pupils and teachers. Introducing exercises and tasks to encourage listening, imaginative, independent and speculative thinking, tasks will support intuitive and empathic approaches, sanctioning ‘wonder’ and curiosity, leading to quality creative writing and oracy work.

Louise will work to create a supportive working environment for training participants – to help build confidence in the practice and delivery of these approaches.

Places on the course are free to book and the network will sponsor your attendance by supporting the cost of supply staff up to £180 per day.
Gan ddefnyddio gwrthrychau caffael, stori bersonol, dirgelwch, ‘pryfociadau’ sy’n codi chwilfrydedd ac athro-mewn-rôl, bydd Louise Osborn yn dangos sut y gall y technegau creadigol symlaf ddwyn manteision aruthrol o ran ysbrydoli cymryd rhan a symbylu i ddisgyblion mewn tasgau sgrifennu a llafaredd.

Gellir defnyddio holl ddulliau Louise i gefnogi gofynion y cwricwlwm / pynciau blwyddyn – ac maen nhw’n arbennig o effeithiol o ran ennyn diddordeb sgrifennwyr ‘cyndyn’ a phlant llai galluog.

Mae’r hwyluswr hyfforddi Louise Osborn yn ymarferwr Drama-mewn-Addysg profiadol ac yn wneuthurwr Theatr / Cyfarwyddwr ac yn Awdur arobryn. Treuliodd hefyd flynyddoedd lawer yn chwilio cyrchddulliau creadigol dysgu yn yr ystafell ddosbarth - yn y Sectorau Cynradd ac Uwchradd ill dau.

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £180 y diwrnod.

Share with friends

Date and Time

Location

The Model House

20 Swan Street

Llantrisant

CF72 8EB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved