Free

Workplace Sexual Harassment: How we avoid ‘back to normal’ after Covid 19

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Workplace Sexual Harassment: How we avoid ‘back to normal’ after Covid 19.

About this Event

Workplace Sexual Harassment: How we avoid ‘back to normal’ after Covid 19.

Friday 12th March 10:30am – 11.30am

Join Welsh Women’s Aid for this unique online event where we consider a post-pandemic world that is free from workplace sexual harassment.

Utilising new data from a Wales-wide report on workplace sexual harassment from Welsh Women’s Aid, our panel of experts will discuss how the pandemic has impacted women’s experiences, how these experiences often intersect with other forms of discrimination and how the decline of the pandemic might be our best opportunity to eradicate workplace sexual harassment once and for all.

Chairing the discussion is Welsh Women’s Aid CEO, Sara Kirkpatrick. Joining us on the panel, we have:

  • Gwendolyn Sterk, Head of Public Affairs & Communications at Welsh Women’s Aid
  • Deeba Syed, Senior Legal Officer at Rights of Women
  • Julie Cook, National Officer at TUC Cymru
  • Kiri Pritchard-McLean, comedian, broadcaster & writer
  • Leanne Wood, Plaid Cymru Member of the Senedd

As part of Welsh Women’s Aid’s #NoGreyArea campaign to tackle workplace sexual harassment, this online event will offer expert discussion on this topic, as well as giving you the chance to put your questions to the panel.

Places are limited. Please click here to secure your place.

Aflonyddu Rhywiol yn y Gweithle: Sut rydym ni’n osgoi ‘mynd yn ôl i’r hen drefn’ ar ôl Covid-19.

Dydd Gwener Mawrth 12fed 10:30am – 11.30am

Ymunwch â Cymorth i Ferched Cymru ar gyfer y digwyddiad ar-lein unigryw hwn lle y byddwn yn ystyried byd ôl-bandemig heb aflonyddu rhywiol yn y gweithle.

Gan ddefnyddio data newydd adroddiad Cymru gyfan gan Cymorth i Ferched Cymru ar aflonyddu rhywiol yn y gweithle, bydd ein panel o arbenigwyr yn trafod sut y mae’r pandemig wedi effeithio ar brofiadau menywod, sut y mae’r profiadau hyn yn aml yn rhyngblethu gyda mathau eraill o wahaniaethu a sut mai dirywiad y pandemig fydd y cyfle gorau i ni efallai i ddileu aflonyddu rhywiol yn y gweithle unwaith ac am byth.

Bydd Prif Swyddog Gweithredol Cymorth i Ferched Cymru, Sara Kirkpatrick, yn cadeirio’r drafodaeth. Yn ymuno â ni ar y panel bydd:

  • Gwendolyn Sterk, Pennaeth Materion Cyhoeddus a Chyfathrebu Cymorth i Ferched Cymru
  • Deeba Syed, Uwch-Swyddog Cyfreithiol gyda Rights of Women
  • Julie Cook, Swyddog Cenedlaethol gydaTUC Cymru
  • Kiri Pritchard-McLean, digrifwr, darlledwr ac awdur
  • Leanne Wood, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd

Fel rhan o ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru #DimManNiwlog / #NoGreyArea i fynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol yn y gweithle, bydd y digwyddiad ar-lein hwn yn cynnig trafodaeth arbenigol ar y pwnc, yn ogystal â rhoi’r cyfle i chi ofyn eich cwestiynau i’r panel.

Mae lleoedd yn gyfyngedig. Cliciwch yma os gwelwch yn dda i sicrhau eich lle


		Workplace Sexual Harassment: How we avoid ‘back to normal’ after Covid 19 image
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved