Free

Would You Make The Cut!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conference Centre

Coleg Cambria

Kelsterton Road

Connah's Quay

CH5 4BR

United Kingdom

View Map

Event description
A free training seminar where you will learn about identifying signs a victim is being abused and what you can do to help.

About this Event

Domestic Abuse victims may visit your salon every day, you may be the only person that a domestic abuse victim will speak to aside from their partners - you could be their only lifeline!

➔ Would you know if one of your clients was being physically or sexually abused?

➔ Would you know if one of your clients was being controlled?

➔ Would you know what to do?

North Wales Police and The Police and Crime Commissioners office are dedicated in tackling domestic abuse and feel that you could be an invaluable resource to victims who need help. We would like to invite you to attend a free training seminar where you will learn about identifying signs a victim is being abused and what you can do to help. We will also have survivors of domestic abuse talking about their experiences.

The seminar is open to all who work within the hair and beauty industry; Salon owners, employees and self employed mobile hairdressers / beauty therapists. There will be some light refreshments available.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae'n bosib bod rhai sy'n dioddef o gamdriniaeth ddomestig yn ymweld â'ch salon bob dydd. Efallai mai chi fydd yr unig un y bydd y dioddefwr yn ei weld ar wahân i'w cymar - efallai mai chi yw eu hachubiaeth!

➔ Fasech chi'n gwybod tasai un o'ch cleientiaid yn cael eu cam-drin yn gorfforol neu'n rhywiol?

➔ Fasech chi'n gwybod tasai un o'ch cleientiaid yn cael eu rheoli?

➔ Fasech chi'n gwybod beth i wneud?

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi ymrwymo i daclo camdriniaeth ddomestig ac yn teimlo y gallech fod yn adnodd gwerthfawr i ddioddefwyr sydd angen cymorth. Hoffem eich gwahodd i gael hyfforddiant am ddim lle gallwch ddysgu sut i adnabod yr arwyddion bod rhywun yn cael eu cam-drin a beth allwch chi wneud i helpu. Bydd rhai sydd wedi goroesi camdriniaeth ddomestig yno hefyd yn siarad am eu profiadau.

Mae hyn i gyd ar agor i bawb sy'n gweithio o fewn y diwydiant gwallt a harddwch; perchnogion salon, gweithwyr a gweithwyr trin gwallt symudol/therapyddion harddwch. Bydd lluniaeth ysgafn.

Share with friends

Date and Time

Location

Conference Centre

Coleg Cambria

Kelsterton Road

Connah's Quay

CH5 4BR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved