WRAP Cymru: Forming the Link / WRAP Cymru: Creu’r Cysylltiad

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stadiwm Swalec / Swalec Stadium

Caerdydd / Cardiff

CF11 9XR

United Kingdom

View Map

Event description

Description

English below

WRAP Cymru: Creu’r Cysylltiad

Cadwyn Gyflenwi Gydnerth ar gyfer Cynhyrchu Plastigion yng Nghymru

Mae’n bleser gan WRAP Cymru eich gwahodd i’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn a fydd yn rhoi cyfle i chi rwydweithio gyda chyflenwyr, cwsmeriaid ac arbenigwyr y diwydiant. Dewch i ddarganfod manteision masnachol defnyddio plastig wedi’i ailgylchu yn eich busnes.

Beth fydd y diwrnod yn ei gynnwys?

Mae’r digwyddiad hwn yn dod â chynhyrchwyr, ailbroseswyr ac arbenigwyr y diwydiant plastigion ynghyd, ac mae’n gyfle gwych i chi gyfnewid syniadau, newyddion a phrofiadau, a chlywed straeon am lwyddiannau busnesau sydd wedi elwa o ymgorffori plastigion wedi’u hailgylchu yn eu prosesau cynhyrchu.

Bydd Peter Maddox, Cyfarwyddwr WRAP, yn cadeirio’r digwyddiad; bydd siaradwyr eraill yn cynnwys Peter Atterby (Rheolwr Gyfarwyddwr, Luxus), Keith Freegard (Cyfarwyddwr, Axion Polymers), Edward Kosior (Rheolwr Gyfarwyddwr, Nextek), Lucas van der Schalk (Prif weithredwr -adran plastig, DS Smith), Bernard Chase (Arbenigwr Sector, Plastigion – WRAP) a Susan Jay (Arbenigwr Sector, economi gylchol – WRAP).

Pam y dylech chi fynychu?

  • Rhwydweithio gyda chyflenwyr a chwsmeriaid posibl

  • Darganfod manteision masnachol defnyddio plastig wedi’i ailgylchu

  • Dysgu sut gallai’ch busnes chi elwa o gefnogaeth WRAP Cymru

  • Darperir cinio a lluniaeth

  • Digwyddiad am ddim

*Ydych chi’n gwneud cynnyrch sy’n defnyddio cynnwys eilgylch? Fyddech chi’n fodlon ei rannu gyda mynychwyr y digwyddiad? Rydym yn chwilio am esiamplau o gynhyrchion da sydd eisoes yn cael eu cynhyrchu yng Nghymru gan ddefnyddio cynnwys eilgylch i’w arddangos yn y digwyddiad. Mae’r lle sydd ar gael yn gyfyngedig, ond os hoffech i ni ystyried cynnwys eich cynnyrch, yna darparwch fanylion yn yr adran berthnasol ar y ffurflen gofrestru.*

WRAP Cymru: Forming the Link

A Resilient Supply Chain for Plastics Manufacturing in Wales

WRAP Cymru is delighted to invite you to this free event that will enable you to network with suppliers, customers and industry experts and discover the commercial benefits of using recycled plastic for your business.

What will it involve?

Bringing together plastics manufacturers, reprocessors and industry experts, this event is a fantastic opportunity for you to exchange ideas, news and experiences, and to hear success stories from businesses who have benefitted from incorporating recycled plastic into their manufacturing processes.

The event will be chaired by WRAP Director Peter Maddox; other speakers will include Peter Atterby (Managing Director, Luxus), Keith Freegard (Director, Axion Polymers), Edward Kosior (Managing Director, Nextek), Lucas van der Schalk (Chief Operating Officer - Plastics Division, DS Smith), (Bernard Chase (Sector Specialist - Plastics, WRAP) and Susan Jay (Sector Specialist - Circular Economy, WRAP).

Why should you attend?

  • Network with potential suppliers and customers

  • Discover the commercial benefits of using recycled plastic

  • Find out how WRAP Cymru’s support could benefit your business

  • Lunch and refreshments provided

  • Free to attend

*Are you making a product using recycled content? Would you be happy to share it with delegates? We’re looking for examples of great products already being produced in Wales using recycled content to display at the event; there’s limited space available but if you’d like your product to be considered for inclusion please provide details in the relevant section of the booking form.*

Date and Time

Location

Stadiwm Swalec / Swalec Stadium

Caerdydd / Cardiff

CF11 9XR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved