Free
Write About Everything

Write About Everything

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
An online writing group - now monthly!

About this event

Write About Everything

Join our friendly and relaxed monthly writing group focusing on a theme or genre each month, with our brilliant volunteer hosts from Cardiff Met University. There’ll be prompts (if you’d like some) and a relaxed, supportive atmosphere to work quietly in. 11.00am-12.30pm. Online via MS Teams.

Our sessions will now be 90 minutes long to allow time for sharing work within the group, and will usually be on the 3rd Tuesday of each month – though this may sometimes change, such as in December. Our next dates are:

17.05.2022 - Folktales: When Humans Encounter Magic (Alana) - What would happen if your character stepped into a fairy ring? Would they able to resist the lure of a pied piper? Can they outwit a forest dwelling witch? In this workshop we’ll create your own folktales. You’ll test your characters cunning, perseverance, and their determination to overcome temptation against dangers of your design. Will they succeed and learn a moral lesson? Or become a cautionary tale for others?

You only need to register for one session, as we’ll respond with a recurring link that will work for future events, whenever you wish to drop in to the sessions.

Questions? Email libraryevents@cardiff.gov.uk

Cardiff Hubs & Libraries in partnership with Cardiff Met University

-----

Awr yr Awduron

Ymunwch â'n grŵp ysgrifennu misol cyfeillgar sy'n canolbwyntio ar thema neu genre penodol bob mis, gyda’n cyflwynwyr gwych sy’n gwirfoddoli o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Bydd yna awgrymiadau (os hoffech gael rhai) ac awyrgylch hamddenol a chefnogol i weithio'n dawel ynddo. Ar-lein drwy MS Teams, 11.00am-12.30pm.

Bydd ein sesiynau nawr yn 90 munud o hyd i ganiatáu amser i rannu gwaith o fewn y grŵp, a byddant fel arfer ar y 3ydd dydd Mawrth o bob mis – er y gall hyn newid weithiau, fel ym mis Rhagfyr. Ein dyddiadau nesaf yw:

17.5.2022 - Straeon gwerin: Pan fydd Pobl yn Canfod Hud (Alana) - Beth fyddai'n digwydd pe bai eich cymeriad yn camu i gylch y tylwyth teg? A fydden nhw'n gallu gwrthsefyll hudoliaeth pibellwr? A allant gael y gorau o wrach yn y goedwig? Yn y gweithdy hwn byddwn yn creu eich llên werin eich hun. Byddwch yn profi eich cymeriadau'n cyfrwys, eu dyfalbarhad, a'u penderfyniad i oresgyn temtasiwn yn erbyn peryglon y gwnaethoch chi eu creu. A fyddan nhw'n llwyddo ac yn dysgu gwers foesol? Neu ddod yn stori bwyllog i eraill?

Dim ond ar gyfer un sesiwn y bydd angen i chi gofrestru, gan y byddwn yn ymateb â dolen fydd yn gweithio ar gyfer sesiynau’r wythnosau dilynol, pryd bynnag y byddech chi’n dymuno galw heibio.

Cwestiynau ? E-bost: digwyddiadaullyfrgell@caerdydd.gov.uk

Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd mewn partneriaeth â Met Caerdydd

Write About Everything image
Share with friends

Location

Online event

Save This Event

Event Saved