Write About Everything

Write About Everything

Actions and Detail Panel

Free

Location

Online event

An online writing group - now monthly!

About this event

Write About Everything

Join our friendly and relaxed monthly writing group focusing on a theme or genre each month, with our brilliant volunteer hosts from Cardiff Met University. There’ll be prompts (if you’d like some) and a relaxed, supportive atmosphere to work quietly in. 11.00am-12.30pm. Online via MS Teams.

Our sessions will now be 90 minutes long to allow time for sharing work within the group, and will usually be on the 3rd Tuesday of each month – though this may sometimes change, such as in December. Our next dates are:

19th July 2022, 11am, Point of View (Anna)

In this workshop we’ll be thinking about who is telling your story and the effect this has on the reader. Using prompts, we will write from the 1st, 2nd, and 3rd person perspective and consider techniques to get the most out of each option.

**After July, Write About Everything is taking a summer break. Please email us at libraryevents@cardiff.gov.uk if you’d like to be added to our mailing list for news.**

You only need to register for one session, as we’ll respond with a recurring link that will work for future events, whenever you wish to drop in to the sessions.

Questions? Email libraryevents@cardiff.gov.uk

Cardiff Hubs & Libraries in partnership with Cardiff Met University

-----

Awr yr Awduron

Ymunwch â'n grŵp ysgrifennu misol cyfeillgar sy'n canolbwyntio ar thema neu genre penodol bob mis, gyda’n cyflwynwyr gwych sy’n gwirfoddoli o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Bydd yna awgrymiadau (os hoffech gael rhai) ac awyrgylch hamddenol a chefnogol i weithio'n dawel ynddo. Ar-lein drwy MS Teams, 11.00am-12.30pm.

Bydd ein sesiynau nawr yn 90 munud o hyd i ganiatáu amser i rannu gwaith o fewn y grŵp, a byddant fel arfer ar y 3ydd dydd Mawrth o bob mis – er y gall hyn newid weithiau, fel ym mis Rhagfyr. Ein dyddiadau nesaf yw:

19 Gorffennaf 2022, SAFBWYNT (Anna)

Yn y gweithdy hwn byddwn yn ystyried pwy sy'n adrodd eich stori a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar y darllenydd. Gan ddefnyddio cardiau annog, byddwn yn ysgrifennu o safbwynt person 1af, 2il berson a 3ydd person ac yn ystyried technegau i gael y gorau o bob opsiwn.

**Ar ôl mis Gorffennaf, mae Awr yr Awduron / Write About Everything yn cymryd saib dros yr haf. E-bostiwch ni yn digwyddiadaullyfrgell@caerdydd.gov.uk os hoffech gael eich ychwanegu i’n rhestr bostio i gael newyddion.**

Dim ond ar gyfer un sesiwn y bydd angen i chi gofrestru, gan y byddwn yn ymateb â dolen fydd yn gweithio ar gyfer sesiynau’r wythnosau dilynol, pryd bynnag y byddech chi’n dymuno galw heibio.

Cwestiynau ? E-bost: digwyddiadaullyfrgell@caerdydd.gov.uk

Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd mewn partneriaeth â Met Caerdydd

Write About Everything image

Share with friends

Save This Event

Event Saved