£6.43 – £12.28

Writing an Artist's Statement / Ysgrifennu Datganiad Artist

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cymraeg isod

Your artist's statement is a basic introduction to your art and how ideas are presented in the work; it is not instructions on what to experience or what to think. This practical session, delivered by Sara Roberts, will provide you with the tools to write a good statement, through the use of models, exercises and peer review in a friendly and supportive environment.

Sara is happy to discuss individual pieces of writing (statements) with the authors on an individual basis after the sessions.

Please note that there are 2 identical sessions and you only need to book either the morning 10-12.30pm or 1.30-4pm.

Sara Roberts is a freelance exhibition curator, writer and art consultant based in Winchester. She is Senior Teaching Fellow and Programme Leader, MA Contemporary Curation at Winchester School of Art and Acting Director of The Winchester Gallery.

She has a particular interest in presenting art in non-gallery places, and is currently curator for the National Trust and Arts Council of Wales Artists’ Residencies at Penrhyn Castle, North Wales 2015-17.

https://sararobertsblog.wordpress.com/about/

FAQs

What are my transport/parking options getting to the event?

free on-site parking

http://www.traveline.cymru/ Public Transport Information People

Let Katie know if you are able to lift share.

What should I bring to the event?

Notebook, pen, examples of your work (portfolio, lap top or a modest sample of actual works).

Where can I contact the organiser with any questions?

katie@helfagelf.co.uk

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ysgrifennu Datganiad Artist

Mae eich datganiad artist yn gyflwyniad i'ch gwaith celfyddydol a'r modd y caiff syniadau eu cyflwyno yn y gwaith; nid cyfarwyddyd ydyw i'r gwyliwr ynglŷn â sut a beth i feddwl. Bydd y sesiwn ymarferol hon, wedi'i chyflwyno gan Sara Roberts, yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi i ysgrifennu datganiad da, ac yn defnyddio modelau, ymarferion ac adborth gan artistiaid eraill - a'r cyfan mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol.

Bydd Sara yn hapus i drafod darnau unigol o ysgrifennu (datganiadau) gydag awduron, wyneb yn wyneb, ar ôl y sesiynau.

Nodwch os gwelwch yn dda bod y ddwy sesiwn yn union yr un peth. Gallwch archebu lle ar gyfer y naill neu’r llall - yn y bore, 10-12.30yp, neu yn y prynhawn 1.30-4yp.

Mae Sara Roberts yn guradur arddangosfeydd, awdur ac ymgynghorydd celfyddydol ar ei liwt ei hun. Mae hi'n byw yng Nghaer-wynt. Mae hi'n Uwch Gymrawd Dysgu ac Arweinydd Rhaglen MA Curadu Cyfoes yn Ysgol Gelfyddyd Caer-wynt. Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr Dros Dro y Winchester Gallery.

Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn cyflwyno celfyddyd mewn gofodau anarferol neu anffurfiol ac mae hi'n guradur ar hyn o bryd i gynllun Preswyliadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chyngor Celfyddydau Cymru yng Nghastell Penrhyn, Gogledd Cymru, 2015-17.

https://sararobertsblog.wordpress.com/about/

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r opsiynau o ran cludiant / parcio?

Maes parcio am ddim

http://www.traveline.cymru/ Yr Arbenigwyr ar Wybodaeth am Drafnidiaeth Gyhoeddus

Ydych chi'n gallu / hoffech chi rannu lifft i'r digwyddiad? Rhowch wybod i Katie.

Ddylwn i ddod ag unrhyw beth gyda mi?

Llyfr nodiadau a phen ysgrifennu

Enghreifftiau o'ch gwaith, e.e. portffolio, gliniadur neu sampl fechan o waith gwreiddiol

Cinio (darperir lluniaeth ysgafn). Mae yna gaffi yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun.

Mwy o wybodaeth

katie@helfagelf.co.uk

Lottery logo


Share with friends

Date and Time

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved