Free

Writing the self-evaluation report Ysgrifennu'r adroddiad hunan arfarnu

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Beaufort Park Hotel

Mold Rd

Mold

CH7 6RQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Invitation to all primary schools in Wrexham and Flintshire. Led by Dafydd Rhys, Falmai Ellis and David Edwards.

Gwahoddiad i holl ysgolion cynradd Sir y Fflint a Wrecsam. Dan arweiniad Dafydd Rhys, Falmai Ellis a David Edwards.

Share with friends

Date and Time

Location

Beaufort Park Hotel

Mold Rd

Mold

CH7 6RQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved