Free

Y Darlun Ehangach: ysgolion a democratiaeth ddiwylliannol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glan yr Afon

Kingsway

Casnewydd

NP20 1HG

United Kingdom

View Map

Event description
Cymryd rhan mewn rhaglen o sgyrsiau a gweithdai sy'n archwilio cysyniad democratiaeth ddiwylliannol – gyda'r areithydd, David Anderson.

About this Event

Mae cwricwlwm newydd Cymru yn cynnig y dylai ysgolion, sefydliadau diwylliannol ac arlunwyr ddatblygu perthnasoedd cynhyrchiol ar gyfer dysgu a hwyluso'r Pedwar Diben. Archwiliwch y posibiliadau helaeth sy'n codi o ddwyn ynghyd y grwpiau hyn o bobl broffesiynol i ddatblygu prosiectau gyda disgyblion. Bydd cyfranogwyr yn ennill gwybodaeth werthfawr o'r hyn mae'r model hwn o ddysgu a phrofiad yn ei olygu i'r sectorau addysg, diwylliant a chelfyddydau, yn ogystal â chenedlaethau'r dyfodol.

Ymunwch â'n cymuned sy'n tyfu i archwilio'r cysyniad o ddemocratiaeth ddiwylliannol drwy raglen gyfranogol o sgyrsiau, gweithdai a rhannu astudiaethau achos.

Prif siaradwr

David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru.

I weld eu rhaglen ewch i:

A2:Connect (Canolbarth De Cymru)
Edau (Gogledd Cymru)
Nawr (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Share with friends

Date and Time

Location

Glan yr Afon

Kingsway

Casnewydd

NP20 1HG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved