Y Grefft o Waith Chwarae / The Art of Play Work

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tŷ Pawb

Market Street

Wrexham

LL13 8BB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Diwrnod o anerchiadau gan artistiaid, gweithwyr chwarae ac ac arbenigwyr chwarae. A day of talks by artists, play workers and play experts.

About this Event

Cynhadledd/Conference:

Y Grefft o Waith Chwarae // The Art of Play Work

Yn cynwys/Featuring:

  • Nils Norman
  • Penny Wilson - Assemble
  • Morag Colquhoun
  • Mike Barclay and Ben Tawil - Ludicology
  • Dr. Wendy Russell
  • Colin Powell

(Bilingual text, scroll down for English)

Diwrnod o anerchiadau gan artistiaid, gweithwyr chwarae ac ymchwilwyr ac awduron ar y pwnc o plant yn chwarae, yn archwilio'r grefft o weithio gyda phlant sy'n chwarae, a'r tirwedd creadigol cyffredin a rannwyd gan artistiaid, plant yn chwarae a gweithwyr chwarae.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o'r rhaglen gyhoeddus ar gyfer arddangosfa Gwaith-Chwarae Tŷ Pawb (10fed Awst – 27ain Hydref) lle cafodd yr oriel ei thrawsnewid yn lle chwarae rhyngweithiol, gan gynnwys dogfennaeth ar waith drama radicalaidd yn Wrecsam ers y 1970au, ffilm Assemble 'The Voice of Children, 'Eden' - comisiwn newydd a rhyngweithiol gan yr arlunydd Morag Colquhoun, a gweithiau celf certiau gwthio a ysbrydolwyd gan yr arlunydd Gareth Griffith.

Mae'r siaradwyr yn cynnwys yr artist Nils Norman Penny Wilson o Enillwyr Gwobr Turner Assemble, Artist Morag Colquhoun, Gweithiwr Chwarae Colin Powell a Mike Barclay/Ben Tawil o Ludicology. Siaradwyr ychwanegol a manylion i'w cyhoeddi.

Pris tocyn: £30 (yn cynnwys cinio).

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Saesneg, ond os ydych yn mynychu ac yn dymuno cyfieithu ar y pryd yn Gymraeg, cysylltwch a Tŷ Pawb unwaith y byddwch wedi archebu eich lle.

Ffôn: 01978 292144

Ebost: typawb@wrexham.gov.uk

///

A day of talks by artists, play workers and researchers and writers on the subject of children's play, exploring the art of working with playing children, and the creative common ground shared by artists, playing children and play workers.

This event is part of the public programme for Tŷ Pawb’s Play-Work exhibition (10th August – 27th October) which has seen the gallery transformed into an interactive playscape, including documentation of radical play work in Wrexham since the 1970s, Assemble’s film ‘The Voice of Children, ‘Eden’ - a new and interactive commission by artist Morag Colquhoun, and pushcart artworks inspired by artist Gareth Griffith.

Speakers include artist Nils Norman, Penny Wilson of Turner Prize Winning Assemble, Artist Morag Colquhoun, Play Worker Colin Powell and Mike Barclay/Ben Tawil of Ludicology. Additional speakers and details to be announced.

Ticket price: £30 (includes lunch)

This event will be delivered in English, however if you are attending and require simultaneous Welsh translation, please contact Tŷ Pawb once your booking has been made.

Tel: 01978 292144

Email: typawb@wrexham.gov.uk

Date and Time

Location

Tŷ Pawb

Market Street

Wrexham

LL13 8BB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved