Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St Bride's Spa Hotel

St Bride's Hill

Saundersfoot

SA69 9NH

United Kingdom

View Map

Event description
An opportunity for attendees to ask for advice from a range of specialist individuals from local companies in an informal environment.

About this Event

Mae'r 'Syrjeri Busnes' yn gyfle gwych i chi ofyn am gymorth arbenigol o gwmnïau lleol yn yr ardal a all helpu eich busnes a'ch syniadau busnes lwyddo.

Yn y digwyddiad yma bydd:

 • LHP (Cyfrifwyr)
 • JCP (Cyfreithwyr)
 • Banc Barclays
 • Banc Datblygu Cymru
 • Canolfan Fusnes Landsker
 • Banc Natwest
 • Loteri Sir Benfro
 • Busnes Cymru
 • Aramar Cefnogaeth TG a Diogelwch ar y We (Cyber)

yn mynychu'r digwyddiad, a byddwn ar gael i ateb unrhyw gwestiynau bydd gennych. Mae hyn yn gyfle gwych i chi cwrdd ag unigolion allweddol o fewn chwmnïau lleol sydd yn adnabyddus yn eu meysydd arbenigol, gofyn am gymorth, adeiladu cydberthnasau a rhwydweithio gydag eraill.

Bydd yna hefyd gyfle i chi cael sgwrs gyda thîm yr Hwb os rydych eisiau fwy o wybodaeth ynglŷn â'r cyfleusterau a chymorth sydd ar gael.

Bydd yna hefyd te a choffi ar gael.

Mae'r digwyddiad hwn am ddim.

*************************************************************************************************************

The ‘Business Surgery’ is a great opportunity for attendees to ask for specialist support from a range of local companies who are renowned in their area of expertise that can help with your business and/or business ideas.

This particular event will see:

 • LHP Accountants
 • JCP Solicitors
 • Barclays Bank
 • Development Bank of Wales
 • Landsker Business Centre
 • Natwest Bank
 • Pembrokeshire Lottery
 • Business Wales
 • Aramar IT Support & Cybersecurity

in attendance who will be on hand to answer any questions you may have, and a great opportunity for you to get to know some key individuals within local companies who may be able to provide you with the support you need. This is also a great opportunity for you to not only ask for advice, but also build relationships with local companies, other inspiring entrepreneurs and to network with the room.

There will also be an opportunity for you to have a chat with our team at the Hub should you wish to know more about the range of facilities and support that is available.

Tea/Coffee will be provided.

This event is FREE of charge.

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

St Bride's Spa Hotel

St Bride's Hill

Saundersfoot

SA69 9NH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved