Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Lôn Hen Ysgol, Llandudno

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae Cronfa Arloesi ADY yn gweithio yng Nghonwy i helpu i ddatblygu parodrwydd ar gyfer gofynion diwygiedig y Bil ADY.

Yn ganolog i’r ddeddf newydd fydd pwysigrwydd ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae’r awdurdod wedi bod yn rhedeg hyfforddiant cychwynnol llwyddiannus i ysgolion, am nifer o flynyddoedd, i atgyfnerthu’r llwyddiant a gyflawnwyd yn yr hyfforddiant hwn ac i ddatblygu gweithrediad parhaus ymarferion sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn rydym wedi datblygu rhaglen o hyfforddiant diweddaru.

Bydd gweithdy un diwrnod a gynigir i staff yn nhymor yr hydref a gweithdy un diwrnod a gynigir yn nhymor y gwanwyn. Bydd yr hyfforddiant yn seiliedig ar yr adborth a gafwyd yn ystod y fforymau clwstwr CADY a’r Rhwydwaith Pencampwr PCP.

Bydd y bore yn canolbwyntio ar atgoffa ynghylch adnoddau PCP hanfodol yn cynnwys edrych ar yr athroniaeth hanfodol o weithio mewn ffordd PCP ac ateb pwyntiau datblygu sy’n ymddangos ar gyfer ysgolion. Bydd y prynhawn yn cynnwys astudiaethau achos bywyd go iawn ysgolion sydd wedi treialu gweithio mewn ffordd PCP. Yn dilyn y sesiynau hyn bydd cyfle ar gyfer sesiwn cwestiwn ac ateb ynghylch gweithrediad ymarferol PCP.

Yn y gweithdy disgwylir i bob ysgol ddatblygu cynllun gweithredu PCP, yn nodi sut maent yn bwriadu datblygu ymarferion PCP o fewn eu hysgolion. Bydd y cynllun datblygu hwn yn destun trafodaeth ar agendâu clwstwr CADY canlynol. Bydd cynnydd gyda’r cynlluniau datblygu yn cael ei gyflwyno yn ystod diwrnod PCP y gwanwyn.

Share with friends

Date and Time

Location

Lôn Hen Ysgol, Llandudno

Save This Event

Event Saved