Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Old School Lane Llandudno

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The ALN Innovation Fund is working in Conwy to help develop readiness for the revised requirements of the ALN Bill.

Central to the new act will be the importance of personal centred practice. The authority has been running successful initial training for schools, for a number of years. To build on the success achieved in this training and to develop the continual implementation of person centred practices we have developed a programme of refresher training.

There will be a one day workshop offered for staff in the Autumn tern and one day workshop offered in the Spring term. The training will be based around the feedback received during the ALNCo cluster forums and the PCP Champion Network.

The morning will focus around refreshing of essential PCP tools including looking at the essential philosophy of working in a PCP way and answering emerging development points for schools. The afternoon will involve real life case studies of schools who have trialled working in a PCP way. Following these sessions there be an opportunity for a Q and A session about practical implementation of PCP.

At the event all schools will be expected to develop a PCP action plan, detailing how they plan to develop PCP practices within their schools. This action plan will be a discussion topic on the following ALNCo Cluster Agendas. Progress of the actions plans will be fed back during the Spring PCP day.

Mae Cronfa Arloesi ADY yn gweithio yng Nghonwy i helpu i ddatblygu parodrwydd ar gyfer gofynion diwygiedig y Bil ADY.

Yn ganolog i’r ddeddf newydd fydd pwysigrwydd ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae’r awdurdod wedi bod yn rhedeg hyfforddiant cychwynnol llwyddiannus i ysgolion, am nifer o flynyddoedd, i atgyfnerthu’r llwyddiant a gyflawnwyd yn yr hyfforddiant hwn ac i ddatblygu gweithrediad parhaus ymarferion sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn rydym wedi datblygu rhaglen o hyfforddiant diweddaru.

Bydd gweithdy un diwrnod a gynigir i staff yn nhymor yr hydref a gweithdy un diwrnod a gynigir yn nhymor y gwanwyn. Bydd yr hyfforddiant yn seiliedig ar yr adborth a gafwyd yn ystod y fforymau clwstwr CADY a’r Rhwydwaith Pencampwr PCP.

Bydd y bore yn canolbwyntio ar atgoffa ynghylch adnoddau PCP hanfodol yn cynnwys edrych ar yr athroniaeth hanfodol o weithio mewn ffordd PCP ac ateb pwyntiau datblygu sy’n ymddangos ar gyfer ysgolion. Bydd y prynhawn yn cynnwys astudiaethau achos bywyd go iawn ysgolion sydd wedi treialu gweithio mewn ffordd PCP. Yn dilyn y sesiynau hyn bydd cyfle ar gyfer sesiwn cwestiwn ac ateb ynghylch gweithrediad ymarferol PCP.

Yn y gweithdy disgwylir i bob ysgol ddatblygu cynllun gweithredu PCP, yn nodi sut maent yn bwriadu datblygu ymarferion PCP o fewn eu hysgolion. Bydd y cynllun datblygu hwn yn destun trafodaeth ar agendâu clwstwr CADY canlynol. Bydd cynnydd gyda’r cynlluniau datblygu yn cael ei gyflwyno yn ystod diwrnod PCP y gwanwyn.

Share with friends

Date and Time

Location

Old School Lane Llandudno

View Map

Save This Event

Event Saved