Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Singleton Campus

Swansea University Singleton Park

SWANSEA

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Schools in South Wales are invited to attend the FREE Year 9 'Aspiring to Higher Education’ Conference. Pupils on the day will attend a series of lectures and taster workshops.

The conference will be held on Tuesday 18th December 2018 on Swansea University, Singleton Campus. There are 15 free pupil places per school. Teachers do not require tickets.

The main aim of the event is to widen children’s horizons and help them see their favourite (and not so favourite) subjects in a new light as well as inspire and inform them. At a crucial time of option choices it will allow the pupils to gain a small insight into different subject areas open to them in the future.

As part of the booking process, you will be asked to choose preferred subject areas from a list and these will be allocated according to availability. We will be in touch the week before the event to confirm what you have been allocated.

Please ensure pupils bring a packed lunch.

No prior knowledge is expected.

Coaches can drop-off on campus.

For further information contact:

Caron Flynn: 01792 606845 infofmspwales@wimcs.ac.uk

Or

Sam Bowen: 01792 602128 s.c.bowen@swan.ac.uk


****************************************************************************************

Gwahoddir ysgolion yn Ne Cymru i fynychu Cynhadledd i Flwyddyn 9 ‘Anelu at Addysg Uwch’ sydd AM DDIM. Bydd y disgyblion ar y diwrnod yn mynychu cyfres o ddarlithoedd a gweithdai blasu.

Cynhelir y gynhadledd ddydd Mawrth 18fed Rhagfyr 2018 ar Gampws Singleton, Prifysgol Abertawe. Bydd 15 o lefydd am ddim i ddisgyblion fesul ysgol. Nid oes angen i athrawon gael tocynnau.

Prif nod y digwyddiad yw ehangu gorwelion plant a’u helpu nhw i weld eu hoff (a ddim mor hoff) bynciau mewn goleuni newydd yn ogystal â’u hysbrydoli a rhoi gwybodaeth iddynt. Ar amser tyngedfennol o ddewisiadau opsiynau, bydd yn caniatáu i’r disgyblion gael cipolwgar y gwahanol feysydd pwnc sydd ar gael iddynt yn y dyfodol.

Fel rhan o’r broses archebu, gofynnir i chi ddewis meysydd pwnc dewisol o restr a bydd y rhain yn cael eu neilltuo yn ôl argaeledd. Byddwn yn cysylltu â chi wythnos cyn y digwyddiad i gadarnhau’r hyn sydd wedi’i neilltuo ar eich cyfer.

Sicrhewch fod disgyblion yn dod â bocs bwyd.

Ni ddisgwylir unrhyw wybodaeth flaenorol.

Gall bysiau stopio ar y campws i’ch danfon.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Caron Flynn: 01792 606845 infofmspwales@wimcs.ac.uk

neu

Sam Bowen: 01792 602128 s.c.bowen@swan.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Singleton Campus

Swansea University Singleton Park

SWANSEA

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved