£0 – £25

Multiple Dates

Ymerodraeth Rhufain | Roman Empire

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The National Roman Legion Museum

The National Roman Legion Museum

Caerleon

NP18 1AE

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Ymerodraeth Rhufain

Ymunwch â ni mewn ailgread anhygoel yn Amffitheatr Caerllion ar 2-3 Mehefin.

Ddwy fil o flynyddoedd yn ôl byddin Rhufain oedd grym milwrol cryfa'r byd yn concro'r cyfandir gyda'u harfau a'u harfwisgoedd soffistigedig, eu taflegrau a'u marchfilwyr. Dewch i weld y fyddin yn ei gogoniant a chael blas ar fywyd ar gyrion yr Ymerodraeth fawreddog.

Mae pris tocyn yn cynnwys yr atyniadau canlynol i gyd, gyda rhywbeth at ddant y teulu cyfan:

 • Dwy sioe yn yr Amffitheatr:
  • Grym y Fyddin – arddangosiad o filwyr, taflegrau a marchoglu.
  • Adar Ysglyfaethus – gwyliwch yr helwyr pluog wrth eu gwaith gyda Black Mountains Falconry

 • Siaradwch â'r masnachwr am ei nwyddau rhyfeddol o bob cwr o'r byd.
 • Gadewch i'r doctor guro pob afiechyd gyda'i foddion modern! (neu efallai ddim)
 • Dilynwch y ffasiwn ddiweddaraf a thorri'ch gwallt fel Rhufeiniwr, neu frolio eich dewrder gyda chreithiau ffug.
 • Gwyliwch y Gladiatoriaid – sêr chwaraeon yr oes
 • Bydd cyfle i filwyr llai ymuno â'r 'Lleng Iau'
 • Dysgwch ragor am y ffeithiau tu ôl i'r ailgreu gyda'n archaeolegwyr.
 • Rhowch gynnig ar gamp hynafol saethyddiaeth.
 • Cyfle i greu Mosaig Rhufeinig bychan i fynd adref.


Bydd bwyd a diod ar gael ar y diwrnod.

Dyddiad: 2-3 Mehefin 2018

Amser: 10am-5pm

Pris: Oedolion £8, Plentyn £6, Tocyn teulu £25 (2 oedolyn + 2 blentyn)

RHAID PRYNU POB TOCYN YMLAEN LLAW

NI ELLIR CAEL ARIAN YN ÔL NA NEWID Y TOCYN AM DDYDDIAD NEU DDIGWYDDIAD ARALL


Amserlen sioe yr Amffitheatr:

11-11.30am Adar Ysglyfaethus

12-12.45pm Grym y Fyddin

2-2.30pm Adar Ysglyfaethus

3-3.45pm Grym y Fyddin

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion, Casnewydd NP18 1AE

www.amgueddfa.cymru (029) 2057 3550

__________________________________________________________

Roman Empire

Join us for a re-enactment spectacular at the Caerleon Amphitheatre on 2-3 June.

2000 years ago the Roman army were the greatest fighting force on earth - sweeping across the map with their state of the art weapons, armour, artillery and cavalry. Come and witness the spectacle of the army in action and have a taste of life in this far flung corner of the mighty Roman Empire.

Your ticket price includes all of the following items – it’s the perfect way to spend a Roman day for the whole family in Caerleon:

 • Two shows in the amphitheatre:
  • Military Muscle - marching soldiers, artillery and horse cavalry displays.
  • Birds of Prey – nature’s hunters in action with Black Mountains Falconry.

 • Talk to our trader about the exotic goods he brings from faraway lands.
 • Visit our doctor – he’s at the cutting edge of medicine. Yikes!
 • Follow the latest fashion with a new Roman hairstyle, or get a fake wound to impress your friends with your battle scars.
 • Meet the Gladiators – the premier league sportsmen of their day.
 • Sign your little soldiers up for a marching session with the ‘Junior Legion’
 • Find about more about the science behind the re-enactment from our Archaeologists.
 • ‘Have a go’ archery – try your hand at this ancient sport.
 • Make your own Mini Roman Mosaic to take home.


Food and drink will be available to purchase at the event.

Date: 2-3 June 2018

Time: 10am-5pm

Price: Adults £8, Child £6, Family ticket £25 (2 adults + 2 children)

ALL TICKETS FOR THIS EVENT MUST BE PURCHASED IN ADVANCE

ALL TICKETS ARE NON-REFUNDABLE AND CANNOT BE EXCHANGED FOR AN ALTERNATIVE DATE OR EVENT


Amphitheatre show schedule:

11-11.30am Birds of Prey

12-12.45pm Military Muscle

2-2.30pm Birds of Prey

3-3.45pm – Military Muscle

National Roman Legion Museum, Caerleon, Newport NP18 1AE

www.museumwales.ac.uk (029) 2057 3550

Share with friends

Location

The National Roman Legion Museum

The National Roman Legion Museum

Caerleon

NP18 1AE

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved