Free

Ymgolli dy hun yn y Gogledd / Get Wrapped Up in North Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Zip World Penrhyn Quarry

Bethesda

LL57 4YG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

FFORDD Y GOGLEDD: GWEITHDAI MARCHNATA TWRISTIAETH

Yn dilyn llwyddiant yr ymgyrch ‘Ymgolli dy Hun yng Ngogledd Cymru’ dros y misoedd diwethaf, dymuna Partneriaethau Marchnata Cyrchfan Gogledd Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad arbennig i rannu syniadau am sut y gall y sector twristiaeth fanteisio'n llawn ar Ffordd y Gogledd yn 2019.

Mae hwn yn ddigwyddiad AM DDIM i fusnesau twristiaeth Gogledd Cymru, gyda gweithdai rhyngweithiol i drafod cyfleoedd marchnata yn deillio o Ffordd y Gogledd y gallwch chi elwa ohonyn nhw... a chinio bwffe i ddilyn.

Noder: nifer gyfyngedig o lefydd sydd ar gael, ac fe’u dosrannir yn ôl ‘y cyntaf i’r felin’.

Maer prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru. Nod y Gronfa yw gwella profiadau ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

........................................................................................................

THE NORTH WALES WAY: TOURISM MARKETING WORKSHOPS

Following the success of the 'Get Wrapped Up in North Wales' campaign over the last few months, the North Wales Destination Marketing Partnerships wish to invite you to an exclusive event to share ideas about how the tourism sector can capitalise on The North Wales Way in 2019.

This is a FREE event and is open to all North Wales tourism businesses. It will feature interactive workshops to discuss potential marketing opportunities arising from The North Wales Way that you can benefit from... followed by a buffet lunch.

Please note: there are a limited number of spaces for these events and they will be allocated on a ‘first come, first served’ basis.

This project has received funding via the Regional Tourism Engagement Fund (RTEF) and supported through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government, the Fund to improve the visitor experience and create stronger destinations by working together.


Share with friends

Date and Time

Location

Zip World Penrhyn Quarry

Bethesda

LL57 4YG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved