Free

Ymgynghoriad Loteri | Lottery Consultation - ABERYSTWYTH ARTS CENTRE, ABERY...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Aberystwyth Arts Centre

Aberystwyth University

Penglais Campus

Aberystwyth

SY23 3DE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Rhan o’n hymgynghoriad am Strategaeth y Loteri yw cynnal cyfarfodydd ledled Cymru lle byddwch chi’n gallu rhannu eich barn â ni. Mae’r ddogfen ymgynghorol https://tellus.arts.wales/wh/s.asp?k=154150380370. Byddwn ni’n trafod y pynciau yn y ddogfen. Nick Capaldi a swyddogion y Cyngor fydd yn croesawu pawb i’r cyfarfodydd a’u rhedeg.

Bydd canlyniad y broses yn llywio sut byddwn ni’n buddsoddi arian y Loteri dros y 5 mlynedd nesaf. Mae’n bwysig inni glywed eich barn, felly dewch yn llu!

Dim ond dau docyn y sefydliad fydd ar gael oherwydd cyfyngiadau ar y niferoedd ymhob lle.As part of our Lottery Strategy Consultation we are holding a series of meetings throughout Wales where you can join the discussion and share your thoughts with us. Our consultation document can be found here https://tellus.arts.wales/wh/s.asp?k=154150380370 and we will be discussing the topics outlined. The afternoon will be hosted Nick Capaldi along with other Arts Council Officers.

The outcome of the Consultation will inform how we invest Lottery funds over the next 5 years so it’s important for us to hear as many views and voices as possible. Please come along and join the conversation.

Due to restrictions on numbers please be advised that the maximum number of tickets you should book for each organisation is two.

Share with friends

Date and Time

Location

Aberystwyth Arts Centre

Aberystwyth University

Penglais Campus

Aberystwyth

SY23 3DE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved