Ymsefydlu cynorthwywyr addysgu newydd/Induction for new teaching assistants

Ymsefydlu cynorthwywyr addysgu newydd/Induction for new teaching assistants

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Gwesty'r Village Hotel

Ffordd Fabian Way

Waterfront

Abertawe/Swansea, SA1 8QY

View map

Description

Ymsefydlu cynorthwywyr addysgu newydd

Eleni, mae consortia rhanbarthol yn cynnig rhaglen ymsefydlu ar gyfer unigolion sydd newydd gychwyn swydd Cynorthwyydd Addysgu. Mae'r rhaglen hon wedi'i theilwra i helpu cynorthwywyr addysgu newydd i ddeall eu rôl a'u cyfrifoldebau, ac i arddel gwerthoedd a thueddiadau craidd y safonau proffesiynol.

Bydd dau ddiwrnod llawn a thelir costau cyflenwi i ysgolion.Induction for new teaching assistants

Regional consortia are offering an induction programme this year for people entering role of Teaching Assistant. The programme is tailored to help new TAs understand their role & responsibilities and to embrace the core values & dispositions of the professional standards.

There will be two full days and supply costs will be paid to schools.


Save This Event

Event Saved