Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Related forms

To book tickets for your school group click here.

To complete this form in Welsh click here.

Ymweliad Campws Prifysgol Caerdydd

Cardiff University

Ymweliad Campws Prifysgol Caerdydd
Available Dates

Registration Information

Type Quantity
Myfyrwyr 26 Tachwedd Free  
Rhiant/Gwarchodwr 26 Tachwedd
Attending with prospective students
Free  
Myfyrwyr 3 Rhagfyr Free  
Rhiant / Gwarchodwr 3 Rhagfyr Free  

Share Ymweliad Campws Prifysgol Caerdydd

Event Details

 

Wedi methu ein Diwrnod Agored?

 

Os na wnaethoch chi lwyddo i ymweld â ni ar unrhyw un o Ddiwrnodau Agored Prifysgol Caerdydd eleni, dyma gyfle i chi gael blas o’r brifysgol ar Ymweliad Campws.

 

Bydd ymweld â phrifysgol yn brofiad amhrisiadwy wrth i chi wneud eich dewisiadau Addysg Uwch ac felly dyma gyfle i chi ymgyfarwyddo eich hun â Phrifysgol Caerdydd a dysgu amdani ar lawr gwlad.

 

Bydd y canlynol wedi eu trefnu ar eich cyfer: 

  • Cyflwyniad i Brifysgol Caerdydd a bywyd myfyrwyr yma gyda sesiwn Hawl i Holi ein panel myfyrwyr
  • Taith tywys gan ein myfyrwyr gan yn ymweld â’r campws, yr adeiladau hynafol, a’r Undeb Myfyrwyr i weld y datblygiadau diweddar ynddi, oll wrth glywed sut beth ydi bywyd myfyrwyr gan y bobl sy’n gwybod orau
  • Ffilmiau ein myfyrwyr a powlaid o bop-corn!          

 

Dydd Sadwrn 26 Tachwedd 9.30 am - 12.30 pm, Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd

Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2.00 pm - 5.00 pm, Undeb y Myfyrwyr

* Nodir, ni fydd yr Ymweliad Campws yn efelychu ein Diwrnodau Agored ond yn hytrach yn syniad bras o’r hyn sydd gan y Brifysgol i’w chynnig. Gan fod ein myfyrwyr presennol bellach wedi ymgartrefu yn eu preswylfeydd, ni fydd posib i ymweld â neuadd breswyl nac ysgolion academaidd unigol ar yr achlysur hwn. Fodd bynnag, mi fydd y rhai sydd wedi ceisio am le gan Brifysgol Caerdydd ac wedi eu derbyn yn derbyn gwahoddiad am ymweliad pellach â’r brifysgol ar ddechrau 2017.

 

Do you have questions about Ymweliad Campws Prifysgol Caerdydd? Contact Cardiff University

Save This Event

Event Saved

When & Where


Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd
Park Place
CF10 3AT Caerdydd
United Kingdom

Organiser

Cardiff University

Founded in 1883, Cardiff is established as one of Britain’s leading universities. We have over 300 courses that you can tailor to your ambitions & interests.

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.